Tema: Barncancer

Många barn som drabbas av cancer kan idag räddas. Men behandlingen kan leda till problem senare i livet. Forskare vid Karolinska Institutet arbetar både för att förbättra behandlingen av olika barncancerdiagnoser och livskvaliteten för de barn som överlever. 

Senaste nytt från KI om barncancer

Några av våra forskare inom området