Svenska Tvillingregistret: För forskare

Det svenska Tvillingregistret är en (inter)nationell resurs. Vi samarbetar med många forskare, både inom akademi och läkemedelsindustri. Läs mer nedan om vad som krävs för att ansöka om att få använda data från det svenska Tvillingregistret.

KI har infört ett nytt webbaserat system för ansökningar från den 18 augusti 2020. Se nya instruktioner på denna sida.

Ansökningsförfarande för tvillingdata

Policy och villkor

De generella villkoren för samarbete med svenska Tvillingregistret finns i vårt policy-dokument. Börja med att läsa policydokumentet så att alla villkor kan uppfyllas. STR:s styrgrupp möts fyra gånger per år och beslutar om alla ansökningar.

För att behandla ditt ärende måste en komplett ansökan vara STR tillhanda senast en vecka innan ett styrgruppsmöte. Vid frågor, vänligen skriv till str-research@meb.ki.se.

Datum för styrgruppsmöten under 2021

18/2 (sista ansökningsdatum före mötet är 11/2)

18/5 (sista ansökningsdatum före mötet är 11/5)

23/9 (sista ansökningsdatum före mötet är 16/9)

9/12 (sista ansökningsdatum före mötet är 2/12)

Kostnader

Aktuell prislista

Så ansöker du

För att vara fullständig måste en ansökan innehålla följande delar:

Steg 1: förbered underlagen

 1. En detaljerad och fullständig projektbeskrivning omfattande 3-5 sidor med beskrivning av projektet, inklusive:
  a) syfte
  b) allmän bakgrund (inklusive relevanta litteraturreferenser)
  c) önskade variabler samt inklusions- respektive exklusionskriterier
  d) metoder
  e) beskrivning av forskargruppen
 2. CV för PI, Principal Investigator
 3. Etikansökan och etikgodkännande (för projekt som inte omfattar nya kontakter). För projekt där nya kontakter tas med studiepersoner rekommenderar vi att informationsbrev och informerat samtycke godkänns av STR innan de skickas in för etikprövning.

Steg 2: webbansökan - OBS! NY WEBBASERAD ANSÖKNINGSRUTIN!

 1. Gå till det nya webbaserade systemet för core facilities, iLab, och registrera dig eller logga in i systemet.
 2. Fyll i ansökningsformuläret för Svenska Tvillingregistret och ladda upp alla relevanta dokument (från steg 1-3 ovan).

Steg 3: efter beslut

Om din ansökan blivit godkänd av STR, se riktlinjer för specificering av önskade variabler.

Support om hur man registrerar sig och använder iLab

För användare inom Karolinska Institutet: https://staff.ki.se/media/63145/download

För alla övriga användare: https://staff.ki.se/media/63165/download

Supportsidor för iLab: https://help.ilab.agilent.com/35322-getting-started/299372-welcome-to-ilab-help

Studieinformation

Här finns information om våra studier uppdelade efter kohort.

Alla filer är lösenordsskyddade - kontakta Tvillingregistret för att få lösenordet via str-research@meb.ki.se.

Enkäter från 60- och 70-talen med variabelbeskrivning

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1961

Pappersenkät Q61

Område, variabler, koder Q61

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1963

Pappersenkät Qq63_red.pdf63 (Pdf-fil, 525 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 30 Kb)

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1967

Pappersenkät Q67 (Pdf-fil, 759 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 147 kb)

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1970

Pappersenkät Q70 (Pdf-fil, 434 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 86 kb)

Födda 1826-1958 Pappersenkät 1973

Pappersenkät 1973 (Pdf-fil, 769 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 164 Kb)

Enkäter från 90-talet och senare med variabelbeskrivning

Födda 1886-1958 SALT - Screening Across the Lifespan Twin

Intervjuunderlag (Pdf-fil, 567 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 1 Mb)

Födda 1886-1958 TwinGene

Hälsoenkät (Pdf-fil, 72 Kb)

Hälsokontroll (Pdf-fil, 10 Kb)

TwinGene GWAS (Pdf-fil, 11 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 502 Kb)

Födda 1944-1958 SALTY - Screening Across the Lifespan Twin Young

Man SALTY Enkät (Pdf-fil, 254 Kb)

Kvinna SALTY Enkät (Pdf-fil, 290 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 364 Kb)

SALTY GWAS (Pdf-fil, 118 kb)

Födda 1926 - 1958 Birth - Födelsevikt och sjukdomsrisk i vuxen ålder

Område, variabler, koder (Excel-fil, 22 Kb)

Födda 1959 - 1985 STAGE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

Område, variabler, koder (Excel-fil, 1 Mb)

Födda 1959-1985 STAGE ONE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

Område, variabler, koder (Excel-fil, 211 Kb)

Födda 1992-1999 CATSS - Barn- och Ungdomsstudien i Sverige

Telefonintervjun (2004-2007) (Pdf-fil, 324 Kb)

Telefonintervjun (2007- ) (Pdf-fil, 326 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 625 Kb)

CATSS GWAS (Pdf-fil, 118 Kb)

Presentation av Svenska Tvillingregistret (pdf, ppt)

Presentation av STR (pdf) Obs! Texten är på engelska.

Presentation av STR (ppt) Obs! Texten är på engelska.

Publikationer baserade på Svenska Tvillingregistret

STR:s publikationslista (pdf, uppdaterad 2021-08-31)