Skip to main content

Svenska Tvillingregistret: För forskare

Det svenska Tvillingregistret är en (inter)nationell resurs. Vi samarbetar med många forskare, både inom akademi och läkemedelsindustri. Läs mer nedan om vad som krävs för att ansöka om att få använda data från det svenska Tvillingregistret.

Ansökningsförfarande för tvillingdata

Policy och villkor

De generella villkoren för samarbete med svenska Tvillingregistret finns i vårt policy-dokument.
Börja med att läsa policydokumentet så att alla villkor kan uppfyllas. Därefter går det bra att skicka en ansökan till STR:s styrgrupp för beslut.
Beslut tas av STR:s styrgrupp vid deras sammankomster som sker ca 4 gånger per år.
För att behandla ditt ärende måste en komplett ansökan vara STR tillhanda senast en vecka innan ett styrgruppsmöte. Vid frågor, vänligen skriv till str-research@meb.ki.se.

Datum för kommande styrgruppsmöten under 2020

14 maj

29 september

3 december

Kostnader

Aktuell prislista

För att vara komplett ska en ansökan innehålla följande:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. En projektbeskrivning som ska omfatta 3-5 sidor med:
  a. Syfte
  b. Allmän bakgrund inklusive relevanta litteraturhänvisningar
  c. Önskade data (inklusions- resp. exklusionskriterier)
  d. Metoder
  e. Beskrivning av forskargruppen
 3. CV för PI, Principal Investigator
 4. Etikansökan och etikgodkännande (för projekt som inte omfattar nya kontakter). För projekt där nya kontakter tas med studiepersoner måste informationsbrev och informerat samtycke godkännas av STR innan det skickas in för etikprövning.

Detaljerad information samt kodböcker för de olika kohorterna hittar du längre ner på denna sida.

Om din ansökan blivit godkänd av STR, se riktlinjer för specificering av önskade variabler.

Studieinformation

Här finns information om våra studier uppdelade efter kohort.

Alla filer är lösenordsskyddade - kontakta Tvillingregistret för att få lösenordet via str-research@meb.ki.se.

Enkäter från 60- och 70-talen med variabelbeskrivning

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1961

Pappersenkät Q61

Område, variabler, koder Q61

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1963

Pappersenkät Qq63_red.pdf63 (Pdf-fil, 525 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 30 Kb)

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1967

Pappersenkät Q67 (Pdf-fil, 759 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 147 kb)

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1970

Pappersenkät Q70 (Pdf-fil, 434 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 86 kb)

Födda 1826-1958 Pappersenkät 1973

Pappersenkät 1973 (Pdf-fil, 769 Kb)
Område, variabler, koder (Excel-fil, 164 Kb)

Enkäter från 90-talet och senare med variabelbeskrivning

Födda 1886-1958 SALT - Screening Across the Lifespan Twin

Intervjuunderlag (Pdf-fil, 567 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 1 Mb)

Födda 1886-1958 TwinGene

Hälsoenkät (Pdf-fil, 72 Kb)

Hälsokontroll (Pdf-fil, 10 Kb)

TwinGene GWAS (Pdf-fil, 11 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 502 Kb)

Födda 1944-1958 SALTY - Screening Across the Lifespan Twin Young

Man SALTY Enkät (Pdf-fil, 254 Kb)

Kvinna SALTY Enkät (Pdf-fil, 290 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 364 Kb)

SALTY GWAS (Pdf-fil, 118 kb)

Födda 1926 - 1958 Birth - Födelsevikt och sjukdomsrisk i vuxen ålder

Område, variabler, koder (Excel-fil, 22 Kb)

Födda 1959 - 1985 STAGE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

Område, variabler, koder (Excel-fil, 1 Mb)

Födda 1959-1985 STAGE ONE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

Område, variabler, koder (Excel-fil, 211 Kb)

Födda 1992-1999 CATSS - Barn- och Ungdomsstudien i Sverige

Telefonintervjun (2004-2007) (Pdf-fil, 324 Kb)

Telefonintervjun (2007- ) (Pdf-fil, 326 Kb)

Område, variabler, koder (Excel-fil, 625 Kb)

CATSS GWAS (Pdf-fil, 118 Kb)

Presentation av Svenska Tvillingregistret (pdf, ppt)

Presentation av STR (pdf) Obs! Texten är på engelska.

Presentation av STR (ppt) Obs! Texten är på engelska.

Publikationer baserade på Svenska Tvillingregistret

STR:s publikationslista (pdf, uppdaterad 2020-02-18)