Svenska Tvillingregistret: För forskare

Det svenska Tvillingregistret är en (inter)nationell resurs. Vi samarbetar med många forskare, både inom akademi och läkemedelsindustri. Läs mer nedan om vad som krävs för att ansöka om att få använda data från det svenska Tvillingregistret.

Karolinska Institutet använder ett webbaserat system för ansökningar så vänligen följ instruktionerna på denna sida.

Ansökningsförfarande för tvillingdata

Policy och villkor

De generella villkoren för samarbete med svenska Tvillingregistret finns i vårt policy-dokument. Börja med att läsa policydokumentet så att alla villkor kan uppfyllas. STR:s expertgrupp möts fyra gånger per år och beslutar om alla ansökningar.

För att behandla ditt ärende måste en komplett ansökan vara STR tillhanda senast nio dagar innan ett expertgruppsmöte. Vid frågor, vänligen skriv till str-research@meb.ki.se.

Datum för expertgruppsmöten under 2023

 • 16/2 (sista ansökningsdatum före mötet är 7/2)
 • 11/5 (sista ansökningsdatum före mötet är 2/5)
 • 28/9 (sista ansökningsdatum före mötet är 19/9)
 • 7/12 (sista ansökningsdatum före mötet är 28/11)

Kostnader

Tjänster och prislista

Så ansöker du

För att vara fullständig måste en ansökan innehålla följande delar:

Steg 1: förbered underlagen

 1. En detaljerad och fullständig projektbeskrivning omfattande 3-5 sidor med beskrivning av projektet, inklusive:
  a) syfte
  b) allmän bakgrund (inklusive relevanta litteraturreferenser)
  c) önskade variabler samt inklusions- respektive exklusionskriterier
  d) metoder
  e) beskrivning av forskargruppen
 2. CV för PI, Principal Investigator
 3. Etikansökan och etikgodkännande (för projekt som inte omfattar nya kontakter). För projekt där nya kontakter tas med studiepersoner rekommenderar vi att informationsbrev och informerat samtycke godkänns av STR innan de skickas in för etikprövning.

Steg 2: webbansökan - OBS! WEBBASERAD ANSÖKNINGSRUTIN!

 1. Gå till iLab, det webbaserade ansökningssystemet för KI core facilititeter.
 2. Fyll i ansökningsformuläret för Svenska Tvillingregistret och ladda upp alla relevanta dokument (från steg 1-3 ovan).

Steg 3: efter beslut

Om din ansökan blivit godkänd av STR, se riktlinjer för specificering av önskade variabler.

Support om hur man registrerar sig och använder iLab

För användare inom Karolinska Institutet: https://staff.ki.se/media/63145/download

För alla övriga användare: https://staff.ki.se/media/102125/download

Supportsidor för iLab: https://help.ilab.agilent.com/37179-using-a-core/264646-using-a-core-overview

Studieinformation

I STR:s dataportal kan du söka efter metadata, som finns i våra kohorter och studier, samt ladda ner din variabellista: https://strdata.se. Nedan finner du information om våra studier uppdelade efter kohort. Alla filer är lösenordsskyddade - kontakta Tvillingregistret för att få lösenordet via str-research@meb.ki.se.

Enkäter från 60- och 70-talen med variabelbeskrivning

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1961

Pappersenkät Q61

Område, variabler, koder Q61

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1963

Pappersenkät Q63
Område, variabler, koder

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1967

Pappersenkät Q67
Område, variabler, koder

Födda 1886-1925 Pappersenkät 1970

Pappersenkät Q70
Område, variabler, koder

Födda 1826-1958 Pappersenkät 1973

Pappersenkät 1973
Område, variabler, koder

Enkäter från 90-talet och senare med variabelbeskrivning

Födda 1886-1958 SALT - Screening Across the Lifespan Twin

SALT Intervjuunderlag

SALT område, variabler, koder

Födda 1886-1958 TwinGene

TwinGene Hälsoenkät 

TwinGene Hälsokontroll

TwinGene GWAS

TwinGene Område, variabler, koder

Födda 1944-1958 SALTY - Screening Across the Lifespan Twin Young

Man SALTY Enkät

Kvinna SALTY Enkät

SALTY område, variabler, koder 

SALTY GWAS 

Födda 1926 - 1958 Birth - Födelsevikt och sjukdomsrisk i vuxen ålder

BIRTH område, variabler, koder

Födda 1959 - 1985 STAGE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

STAGE område, variabler, koder

Födda 1959-1985 STAGE ONE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

STAGE ONE område, variabler, koder

Födda 1992-1999 CATSS - Barn- och Ungdomsstudien i Sverige

CATSS telefonintervju (2004-2007)

CATSS telefonintervju (2007- )

CATSS Område, variabler, koder

CATSS GWAS 

FAQ for researchers

Presentation av Svenska Tvillingregistret (pdf, ppt)

Presentation av STR (pdf) Obs! Texten är på engelska.

Presentation av STR (ppt) Obs! Texten är på engelska.

Erkännande i publikationer med STR-data

I alla publikationer som innehåller data från STR ska följande erkännande ingå:

Om du fått data före 2023: “We acknowledge The Swedish Twin Registry for access to data. The Swedish Twin Registry is managed by Karolinska Institutet and receives funding through the Swedish Research Council under the grant no 2017-00641.”

Om du fått data 2023 eller senare: “We acknowledge The Swedish Twin Registry for access to data. The Swedish Twin Registry is managed by Karolinska Institutet and receives funding through the Swedish Research Council under the grant no 2021-00180.”

Publikationer baserade på Svenska Tvillingregistret

STR:s publikationslista (pdf, uppdaterad 2023-04-25)

PM
Innehållsgranskare:
Gunilla Hedlund
2023-11-28