Vill bromsa Parkinsons sjukdom

I dagsläget finns inget botemedel mot Parkinsons sjukdom. För Per Svenningsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, är målet att kunna bromsa sjukdomsförloppet i stället för att bara behandla symtom.

Porträttbild av Per Svenningsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap
Per Svenningsson är professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Ulf Sirborn

– Parkinsons sjukdom är en relativt vanlig och allvarlig sjukdom. Det finns terapier som kan förbättra patienternas symtom och livskvalitet men samtidigt har vi ett behov av behandling som bromsar sjukdomsutvecklingen.

Per Svenningsson är aktuell med flera patientstudier som bland annat undersöker nya läkemedel riktade till en undergrupp med en genetisk mutation som ökar risken för Parkinsons sjukdom. Han undersöker också om en antiinflammatorisk astmamedicin kan hejda sjukdomen.

Förstå mekanismer bakom sjukdomen

– Genom att förstå mekanismer bakom sjukdomen försöker vi att finna mediciner som har möjlighet att bromsa Parkinsons sjukdom, säger han.

Att patienter med Parkinsons sjukdom ofta har icke-motoriska symtom som inte är kopplade till kroppens rörlighet tycker Per Svenningsson är viktigt att uppmärksamma. Det handlar exempelvis om sömnstörningar, nedsatt luktsinne, depression, förstoppning och demens.

– När man frågor patienterna så lider de mycket av sina icke-motoriska symtom, säger han.  

Text: Matilda Skoglöw för tidningen Medicinsk Vetenskap nr 1/2022. 

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är vår näst vanligaste neurologiska sjukdom (efter Alzheimers sjukdom) med drygt 6 miljoner drabbade världen över. Det finns inga prover som kan avgöra om en patient lider av Parkinsons sjukdom, i stället ställs diagnosen genom att observera symtom som minskad rörlighet, stelhet och skakningar. De motoriska symtomen vid sjukdomen beror på att nervceller i hjärnan som tillverkar dopamin långsamt förstörs. 

Parkinsons sjukdom är uppkallad efter den engelske läkaren James Parkinson (1755-1824), som sammanställde de symptom som är typiska för sjukdomen i sitt verk från 1817 An Essay on the Shaking Palsy.

Visste du att?

  • En del personer med Parkinsons sjukdom får problem med balansen. Motion, som boxning eller dans, kan hjälpa. 
  • Stelhet är minst lika vanligt som skakningar.
  • Det är mycket vanligt att personer med parkinson även lider av sömnrubbningar, oro och depression. 
  • Upprepade små rörelser är svåra, till exempel tandborstning, diska med en diskborste eller skruva i en skruv. 
  • Symtom vid parkinson kan förvärras kraftigt vid stress.
  • I och med att ansiktsmimiken avtar syns inte känslouttryck lika bra hos personer med parkinson.
  • Det är vanligt att luktsinnet är nedsatt.

Källa: KI:s podcast Medicinvetarna

För dig som vill veta mer