Medicinvetarna #80: Vad vet du om Parkinsons sjukdom?

Visste du att Parkinsons sjukdom kan påverka luktsinnet, rösten och ansiktsmimiken? Förutom mer kända rörelsesymtom som stelhet och skakningar kan patienterna även drabbas av trötthet, oro och depression. Professor Per Svenningsson berättar om orsaker, behandlingar och om forskningsläget i stort. Avsnittet publicerade 3 november 2021.

Per Svenningsson
Professor Per Svenningsson. Foto: Andreas Andersson

De skakningar som Parkinsons sjukdom medför är nog välkända för många, men det finns andra mindre kända symtom som stelhet och långsamma rörelser. Upprepade små rörelser är svåra, till exempel tandborstning, diska med en diskborste eller skruva i en skruv.

- Patienten kan också fastna när hen ska genomföra viljestyrda rörelser. En patient berättade att det var lättare att gå över gatan när det var röd gubbe, jämfört med grön, säger professor Per Svenningsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som har varit behandlande läkare för patienter med Parkinsons sjukdom sedan 1990-talet.

Han påpekar att det också är vanligt att personer med Parkinson lider av kognitiva symtom som inte är lika uppenbara för omgivningen, exempelvis sömnrubbningar, oro och depression,

I avsnitt 80 av Medicinvetarna berättar han om det aktuella forskningsläget och sina tankar kring hur långt bort vetenskapen befinner sig från att få fram bromsmediciner. Läs dig sånt du inte visste: Att symtomen vid Parkinson kan förvärras kraftigt vid stress, att det är vanligt att luktsinnet är nedsatt redan före diagnos och att ansiktsmimiken ofta avtar vilket gör att känslouttryck inte syns lika bra hos personer med Parkinsons.

I avsnittet medverkar också forskaren Lars Björndahl vid institutionen för medicin, Huddinge för att besvara en lyssnarfråga om huruvida stolsvärmen i bilen kan leda till sämre fertilitet för män. 

Nyheter från KI om parkinson

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-04-13