Kroppen runt om autoimmunitet

Det finns ungefär 80 autoimmuna sjukdomar. Vid de flesta av dem angriper immunförsvaret en mer eller mindre avgränsad del av kroppen. Men ibland angrips flera organ samtidigt. Dessa autoimmuna sjukdomar kallas systemiska.

Olika organ som kan drabbas

Illustration av en frisk respektive skadad nervcell.
Foto: Getty Images

Hjärnan och nervsystemet. MS/multipel skleros 
Vid MS angrips ett ämne som heter myelin som omger nervceller. Symtom kan vara synbesvär till följd av angrepp på synnerven eller exempelvis domningar, balanssvårigheter trötthet och depression.

Sköldkörteln. Hashimotos sjukdom
Här angrips sköldkörteln, som tillverkar sköldkörtelhormon, tyreoideahormon, som reglerar ämnesomsättningen. Följden blir hypotyreos, för låg ämnesomsättning, med symtom som trötthet, frusenhet och viktuppgång.

Binjurarna. Addisons sjukdom
Binjurebarken i binjurarna angrips vilket ge brist på hormonerna kortisol och aldosteron med symtom som kraftig trötthet, lågt blodtryck och sug efter salt mat. Alltför låga nivåer av kortisol kan vara dödligt och behöver behandlas akut.

Image of woman with rheumatoid arthritis in her hands
Foto: iStock

Leder. Ledgångsreumatism / reumatoid artrit
Immunförsvaret angriper leder med smärta, stelhet och trötthet som följd. Även andra delar av kroppen kan påverkas. Behandlingen är läkemedel, individuellt anpassat. Träning är en viktig del av egenvården.

Tarmen. Celiaki/glutenintolerans
Vid celiaki utlöser gluten, som finns i vete, råg och korn, den autoimmuna reaktionen. Immunförsvaret angriper främst tarmluddet, som är viktigt för näringsupptaget. Den enda behandlingen som finns är att utesluta allt gluten ur kosten.

Bukspottskörteln. Typ 1-diabetes
När de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, betacellerna, angrips kan de inte längre producera insulin, ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp blodsocker. Behandlingen är att tillföra insulin.

Blodkärl. Vaskuliter
En grupp reumatiska sjukdomar där blodkärlen drabbas av inflammation. Symtomen beror på vilka kärl som är inflammerade.

…eller hela kroppen samtidigt

Illustration som visar nervbanor och andra signalvägar i en människokropp.
Foto: Getty Images

SLE/systemisk lupus erythematosus
SLE är en reumatisk systemsjukdom kan ge symtom från till exempel hud, njurar, blodkärl, lungsäck och hjärtsäck. Vanliga symtom är kraftig trötthet och ledvärk. Även symtom från nervsystemet förekommer. Behandlingen är individuellt anpassade läkemedel.

Systemisk skleros
En reumatisk systemsjukdom där kroppen bildar bindväv i olika omfattning. Förändringar kan ske i hud och underhud, i blodkärl och i inre organ, som lungor, hjärta och njurar. Det finns stora individuella skillnader i hur sjukdomen yttrar sig.  Det finns immundämpande och symtomlindrande behandling och egenvård är viktigt.

Sjögrens syndrom
En reumatisk sjukdom med angrepp på tår- och salivkörtlar, vilket ger torra ögon och muntorrhet, men som även kan yttra sig systemiskt med påverkan på till exempel leder och hud. Sjukdomen kan förekomma tillsammans med ledgångsreumatism och SLE. Det finns immundämpande och symtomlindrande behandling.

Text: Annika Lund, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 4/2020.

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-06-07