Mus ger ledtrådar om anorexi

På 1970-talet upptäckte amerikanska forskare att några möss i deras laboratorium spontant slutade äta. Mössen, kallade anx/anx, studeras nu av Ida Nilsson, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Ida Nilsson. Foto: Annika af Klercker.
Ida Nilsson. Foto: Annika af Klercker

Vad forskar du om?
– När vi tappar vikt blir vi normalt väldigt hungriga och vill äta mer, men av någon anledning gäller detta inte vid anorexia nervosa. Jag försöker förstå mekanismerna bakom.

Varför slutar anx/anxmössen att äta?
– Normalt leder viktnedgång till att nivåerna av leptin och insulin minskar i blodet, vilket i sin tur får nervceller i hypotalamus i hjärnan att signalera hunger. Vi har upptäckt att mikrogliaceller är aktiverade i hypotalamus hos anx/anx-mössen, vilket är ett tecken på inflammation. Det skulle kunna orsaka att hungersignaleringen inte fungerar normalt. Vi tror att den underliggande orsaken till detta är ett problem med mitokondrierna, cellernas kraftverk.

Vad kan detta säga om anorexia nervosa hos människor?
– Vår hypotes är att problem med mitokondrierna skulle kunna vara en riskfaktor, som triggar motsvarande inflammation i hypotalamus vid viktnedgång. Vi undersöker nu om det stämmer, i så fall kan det vara meningsfullt att ge vissa patienter behandling som motverkar detta, i kombination med den behandling som ges idag.

Text: Ola Danielsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2017.

Mer om ätstörningsforskning

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-09-07