Eva Wikstrom-Jonsson

Eva Wikstrom-Jonsson

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Mobiltelefon: +46706988404
Besöksadress: Avd.För klinisk Farmakologi C1:68, Karolinska Universitetssjukhuset, 14186 Stockholm
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Farmakologi, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Arbetar som klinisk farmakolog i sjukvården. Huvudområden: läkemedel vid
  luftvägs- och allergisjukdomar, läkemedelsbiverkningar inklusive
  läkemedelsöverkänslighet, läkemedelsvärdering och producentobunden
  läkemedelsinformation, kunskapsstöd.
  Sektionschef vid Läkemedelsinformation, Klinisk farmakologi, Medicinsk
  Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset.
  Överläkare och docent i Klinisk farmakologi.
  Grund- och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Astma-KOL-studier (ASK-studierna)
  Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och effektiva läkemedel, men många astmapatienter mår inte så bra som de enligt forskning skulle kunna göra. Det kan bland annat bero på att behandlingen inte styrs så effektivt som i läkemedelsprövningarna. I en studie på vårdcentralspatienter med regelbunden astmabehandling undersöker vi om astmakontrollen förbättras om behandlingen styrs med hjälp av livskvalitetsmätningar med frågeformulär jämfört med om behandlingen styrs på sedvanligt sätt. Om behandlingsstyrning med hjälp av livskvalitetsmätning förbättrar behandlingsresultaten kan metoden införas i sjukvården.
  En annan faktor som kan bidra till skillnader i effekt är hur läkemedlen tas - detta gäller såväl överenskommelsen kring behandlingsregimen och hur den efterlevs som inhalationstekniken.
  Jag är också involverad i studier avseende påverkan på endogena steroidhormoner av astma och astmabehandling samt i farmakoepidemiologiska studier avseende astma och KOL.
  Kunskapsstöd
  Jag är också involverad i farmakoepidemiologiska studier avseende läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner, vilket också har kopplingar till mitt kliniska arbete med det medicinska innehållet i kunskapsstöden Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil.

Undervisning

 • Sedan 2002 har jag undervisat I klinisk farmakologi för läkarprogrammet vid KI, framför allt om läkemedelsbiverkningar samt kritisk granskning av studier och läkemedelsinformation. Undervisningen har haft formen av seminarier, gruppövningar, receptskrivningsövningar och föreläsningar. För närvarande medverkar jag aktivt i att göra om vårt kursmaterial för team-based learning (TBL) på det 6-åriga läkarprogrammet. Jag undervisar också i farmakologi avseende astma- och KOL-behandling vid flera andra utbildningar och kurser vid KI. Sedan 2021 ansvarar jag för en årligen återkommande kurs i läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans med ST-läkare som målgrupp. Sedan 2022 har kursen getts som en SK-kurs.
  På uppdrag av Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper är jag återkommande involverad i producentoberoende fortbildningsverksamhet. Åren 2006-2017 var jag också aktiv som informationsläkare.
  Under slutet av 1980-talet och under 1990-talet undervisade jag i fysiologi för läkar- och tandläkarprogrammet. Undervisningen bestod främst av gruppövningar, laborationer och föreläsningar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Inriktning: klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, 2011
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI