Skip to main content

Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan september 2019 och kommer att installeras vid en ceremoni i Aula Medica hösten 2020.

Professorer

Maria Bradley har anställts som professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 oktober 2019. 

Johan von Schreeb har anställts som professor i global katastrofmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap från 15 oktober 2019. 

Fang Fang har anställts som professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin från 1 oktober 2019.

Andreas Olsson har anställts som professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 september 2019. 

Adjungerade professorer

Anna Norhammar har anställts som adjungerad professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 oktober 2019. 

Eva Weidenhielm Broström har anställts som adjungerad professor i fysioterapi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 september 2019. 

Paul Gerdhem har anställts som adjungerad professor i ortopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 september 2019. 

Gästprofessorer

Foreign Adjunct professorer

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum i oktober 2020. 

Här hittar du praktisk information om ceremonin 

Nyligen installerade professorer hösten 2019