Skip to main content

Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan den 1 september 2018 och kommer att installeras vid en ceremoni hösten 2019.

Professorer

Marie Hasselberg har anställts som professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap från 1 juli 2019. 

Keith Humphreys har anställts som professor i biostatistik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från 1 juni 2019. 

Erik Melén har anställts som professor i pediatrik vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från 1 juni 2019. 

Kilian Eyerich har anställts som professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 augusti 2019.

Ellenor Mittendorfer-Rutz har anställts som professor i försäkringsmedicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 april 2019.

Juan Jesus Carrero-Roig har anställts som professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från 1 mars 2019.

Björn Högberg har anställts som professor i molekylära systems biofysik vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik från 1 januari 2019.

Johan Lundin har anställts som professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik vid institutionen för folkhälsovetenskap från 9 januari 2019.

Thomas Gustafsson har anställts som professor i klinisk fysiologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 januari 2019.

Uwe Tietge har anställts som professor i klinisk kemi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 november 2018.

Camilla Svensson har anställts som professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från 18 oktober 2018.

Ulrica Nilsson har anställts som professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 september 2018.

Susanne Gabrielsson har anställts som professor i immunologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 september 2018.

Adjungerade professorer

Eva Weidenhielm Broström har anställts som adjungerad professor i fysioterapi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 september 2019. 

Paul Gerdhem har anställts som adjungerad professor i ortopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 september 2019. 

Carl-Magnus Wahlgren har anställts som adjungerad professor i traumakirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från 1 juni 2019. 

Iva Gunnarsson har anställts som adjungerad professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 juni 2019.

Eva Hurt-Camejo har anställts som adjungerad professor i biokemisk kardiovaskulär forskning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från 1 april.

Maria Södersten har anställts som adjungerad professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 mars 2019.

Rebecka Hultgren har anställts som adjungerad professor i kärlkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från 1 januari 2019.

Lena Törnkvist har anställts som adjungerad professor i klinisk primärvård och omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 januari 2019.

Henna Hasson har anställts som adjungerad professor i implementeringsforskning vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från 1 december 2018.

Martin Holzmann har anställts som adjungerad professor i klinisk kardiovaskulär epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 september 2018.

Gästprofessorer

Kostas Stamatopoulos har anställts som gästprofessor i molekylär hematologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi under perioden 1 juni 2019 – 31 maj 2022.

Guðmundur Hrafn Guðmundsson har anställts som gästprofessor i klinisk bakteriologi vid institutionen för laboratoriemedicin under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2022.

Jonas Mattsson har anställts som gästprofessor i cellterapi vid institutionen för onkologi-patologi under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022.

Pieter Jelle Visser har anställts som gästprofessor i neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2021.

Mikael Forsman har anställts som gästprofessor i ergonomi vid Institutet för miljömedicin under perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Foreign Adjunct professorer

Xuetao Cao har utsetts till foreign adjunct professor i immunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi från 1 februari 2019.

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum den 17 oktober 2019.

Här hittar du praktisk information om ceremonin