Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan augusti 2021 och kommer att installeras vid en ceremoni i Aula Medica på hösten 2022.

Professorer

Kristina Haugaa har anställts som professor i kardiologi med inriktning arytmologi vid institutionen för medicin, Huddinge från 11 oktober 2021.

Lars E. Eriksson har anställts som professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 oktober 2021.

Johan Hartman har anställts som professor i tumörpatologi vid institutionen för onkologi-patologi från 1 september 2021.

Rune Brautaset har anställts som professor i optometri vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 september 2021.

Annsofi Johannsen har anställts som professor i oral hälsa och sjukdom vid institutionen för odontologi från 1 augusti 2021.

Adjungerade professorer  

Marianne Arner har anställts som adjungerad professor i handkirurgi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från 1 oktober 2021. 

Gästprofessorer

Foreign Adjunct professorer

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum i oktober 2022. 

Här hittar du generell information om ceremonin 

Om installationshögtiden 2021