Nyligen utnämnda professorer

This page in English

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan den 1 september 2018 och kommer att installers vid en ceremoni hösten 2019.

Professorer

Camilla Svensson har anställts som professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från 18 oktober 2018.

Ulrica Nilsson har anställts som professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 september 2018.

Susanne Gabrielsson har anställts som professor i immunologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 september 2018. 

Adjungerade professorer

Martin Holzmann har anställts som adjungerad professor i klinisk kardiovaskulär epidemiologi fvid institutionen för medicin, Solna från 1 september 2018. 

Gästprofessorer

Mikael Forsman har anställts som gästprofessor i ergonomi vid Institutet för miljömedicin under perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2020.

Camilla Svensson har utsetts till professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från 18 oktober 2018.

Professor