Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan augusti 2022. En uppdatering av listan sker i mitten av oktober 2023 i samband med installationshögtiden i Aula Medica.

Professorer

Per Östberg har anställts som professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 15 maj 2023.

Anders Svenningsson har anställts som professor i neurologi med inriktning mot neuroinflammatoriska sjukdomar vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus från 1 april 2023. 

Lisa Berlin Thorell har anställts som professor i utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 7 mars 2023.

Volker Lauschke har anställts som professor i translationell farmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från 1 mars 2023.

Gabriel Oniscu har anställts som professor i transplantationskirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 april 2023.

Andreas Lundqvist har anställts som professor i onkologisk immunterapi vid institutionen för onkologi-patologi från 1 februari 2023.  

Linus Jönsson har anställts som professor i hälsoekonomi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 24 januari 2023

Simon Ekman har anställts som professor i onkologi vid institutionen för onkologi­-patologi från 1 januari 2023.

Johan Lundström har anställts som professor i psykologi med inriktning mot luktperception vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 januari 2023.

Tobias Alfvén har anställts som professor i global barnhälsa vid institutionen för global folkhälsa från 28 november 2022. 

Tomas Wester har anställts som professor i barnkirurgi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 november 2022.

Marcus Carlsson har anställts som professor i klinisk fysiologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från 1 oktober 2022.

Elisabeth Epstein har anställts som professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från 1 oktober 2022.

Peter Bergman har anställts som professor i klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 september 2022. 

Ulrik Kihlbom har anställts som professor i medicinsk klinisk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från 15 augusti 2022.

Adjungerade professorer

Svetlana Bajalica Lagercrantz har anställts som adjungerad professor i cancergenetik, särskilt ärftlig cancer, vid institutionen för onkologi-patologi från 1 juni 2023.

Rikard Wicksell har anställts som adjungerad professor i klinisk hälsopsykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 mars 2023.

Kristina Teär Fahnehjelm har anställt som adjungerad professor i oftalmologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 februari 2023. 

Karin Wirdefeldt har anställts som adjungerad professor i neuroepidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från 1 januari 2023.

Helene Engstrand Lilja har anställts som adjungerad professor i barnkirurgi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 januari 2023.

Greg Nowak har anställts som adjungerad professor i transplantationskirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 januari 2023.

Magnus Schou har anställts som adjungerad professor i medicinsk radiokemi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 december 2022. 

Niaz Ahmed har anställts som adjungerad professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 november 2022. 

Soo Aleman har anställts som adjungerad professor i infektionsmedicin vid institutionen för medicin, Huddinge från 1 oktober 2022. 

Svetlana Lajic Näreskog har anställts som adjungerad professor i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 6 september 2022. 

Gästprofessorer

Eva Skillgate har anställts som gästprofessor i epidemiologi med inriktning mot muskuloskeletala besvär vid Institutet för miljömedicin från 1 juni 2023.

Rino Bellocco har anställts som gästprofessor i biostatistik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från 1 september 2023.

Björn Önfelt har anställts som gästprofessor i molekylär immunologi med inriktning mot cellulär immunterapi vid institutionen för medicin, Huddinge från 2 januari 2023.

Paul Lambert har anställts som gästprofessor i biostatistik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik från 1 januari 2023. 

Foreign Adjunct professorer

Tanja Manser har utnämnts till Foreign Adjunct Professor i patientsäkerhet vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik under åren 2023–2025.

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum i oktober 2023. 

Här hittar du generell information om ceremonin 

Installationshögtid 2022 – möt våra nya professorer

Katarina Sternudd
2023-05-30