Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan augusti 2022. En uppdatering av listan sker i mitten av oktober 2023 i samband med installationshögtiden i Aula Medica.

Professorer

Elisabeth Epstein har anställts som professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från 1 oktober 2022.

Peter Bergman har anställts som professor i klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 september 2022. 

Ulrik Kihlbom har anställts som professor i medicinsk klinisk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik från 15 augusti 2022.

Adjungerade professorer 

Soo Aleman har anställts som adjungerad professor i infektionsmedicin vid institutionen för medicin, Huddinge från 1 oktober 2022. 

Gästprofessorer

Foreign Adjunct professorer

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum den 13 oktober 2022. 

Här hittar du generell information om ceremonin 

Installationshögtid 2022 – möt våra nya professorer