Skip to main content

Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan september 2019 och kommer att installeras vid en ceremoni i Aula Medica hösten 2020.

Professorer

Erika Franzén har anställts som professor i fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 19 maj 2020.

Olof Sköldenberg har anställts som professor i ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus från 5 maj 2020.

Yenan Bryceson har anställts som professor i translationell immunologi vid institutionen för medicin, Huddinge från 1 mars 2020. 

Susanne Guidetti har anställts som professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 februari 2020.

Eric Westman har anställts som professor i neurogeriatrik vid instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 februari 2020. 

Christian Rück har anställts som professor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 februari 2020. 

Maria Hagströmer har anställts som professor i fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 15 april 2020. 

Inger Kull har anställts som professor i vårdvetenskap vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset från 1 januari 2020.

Maria Bradley har anställts som professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 oktober 2019. 

Johan von Schreeb har anställts som professor i global katastrofmedicin vid institutionen för global folkhälsa från 15 oktober 2019. 

Fang Fang har anställts som professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin från 1 oktober 2019.

Andreas Olsson har anställts som professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 september 2019. 

Adjungerade professorer

Baldvin Jónsson har anställts som adjungerad professor i neonatologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 maj 2020.

Erik Hedman-Lagerlöf har anställts som adjungerad professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 mars 2020.

Torkel Brismar har anställts som adjungerad professor i medicinsk radiologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 12 februari 2020. 

Michael Uhlin har anställts som adjungerad professor i klinisk immunologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 februari 2020. 

Anna Norhammar har anställts som adjungerad professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna från 1 oktober 2019. 

Eva Weidenhielm Broström har anställts som adjungerad professor i fysioterapi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa från 1 september 2019. 

Paul Gerdhem har anställts som adjungerad professor i ortopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 september 2019. 

Gästprofessorer

András Matolscy har anställts som gästprofessor i patologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 januari 2020.

Foreign Adjunct professorer

Naomi Wray, University of Queensland, Australien, har utnämnts till Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Peter Visscher, University of Queensland, Australien, ha utnämnts till Foreign Adjunct Professor i statistisk genetik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. 

 

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum i oktober 2020. 

Här hittar du praktisk information om ceremonin 

Installerade professorer hösten 2019