Nyligen utnämnda professorer

Dessa personer har fått anställning som professor respektive adjungerad eller gästprofessor vid Karolinska Institutet sedan september 2020 och kommer att installeras vid en ceremoni i Aula Medica hösten 2021.

Professorer

Bodil Lund har anställts som professor i käkkirurgi vid institutionen för odontologi från 8 januari 2021. 

Stefan Swartling Peterson har anställts som professor i global omställning för hälsa vid institutionen för global folkhälsa från 1 januari 2021.

Jorge Ruas har anställts som professor i molekylär fysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi från 1 november 2020.

Margaret Sällberg Chen har anställts som professor i klinisk oral immunologi vid institutionen för odontologi från 1 november 2020. 

Christina Samuelsson har anställts som professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 oktober 2020.

Dorota Religa har anställts som professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 1 september 2020.

Andres Salumets har anställts som professor i reproduktiv medicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 september 2020. 

Adjungerade professorer  

Björn Fischler har anställts som adjungerad professor i pediatrik med inriktning mot leversjukdomar vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 januari 2021.  

Kenny Rodriguez-Wallberg har anställts som adjungerad professor i reproduktionsonkologi vid institutionen för onkologi-patologi från 1 januari 2021.

Anna Lindstrand har anställts som adjungerad professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi från 1 december 2020.

Katalin Dobra har anställts som adjungerad professor i molekylär patologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 december 2020. 

Jaakko Patrakka har anställts som adjungerad professor i patologi vid institutionen för laboratoriemedicin från 1 september 2020. 

Gästprofessorer

Annette Bruchfeld har anställts som gästprofessor i inflammatoriska njursjukdomar vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 januari 2021. 

Foreign Adjunct professorer

Installationshögtid i Aula Medica

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation i Aula Medica, då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. Nästa installationshögtid äger rum i oktober 2021. 

Här hittar du generell information om ceremonin 

Mer om installationshögtiden 2020