Medicinvetarna #133: Har ditt barn trotssyndrom?

Alla barn har sina perioder av trots men för en grupp barn kan det uppstå så stora problem att familjen behöver hjälp. Psykologiforskaren Pia Enebrink berättar här om hur problemen kan yttra sig och vilka behandlingar som finns till hands för familjer där barnet har problem att reglera ilska och hamnar i bråk. Avsnittet publicerades 15 november 2023.

Pia Enebrink
Pia Enebrink Foto: Andreas Andersson

De flesta barn har perioder med mer eller mindre trotsigt beteende vilket är helt naturligt, och ett sätt att undersöka gränser och att lära sig om sig själva. Men för en mindre grupp barn kan det gå så långt att det stör välmående, relationer och skolgång, och då kan det bero på trotssyndrom, en barn- och ungdomspsykiatrisk diagnos. 

Pia Enebrink är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon är docent i psykologi och forskargruppsledare vid avdelningen för psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon undervisar på Psykologprogrammet på samma universitet, och i sin forskning har hon intresserat sig för preventiva och behandlande insatser för barn och ungdomar och deras familjer, och också liknande problem hos unga vuxna. En stor del av hennes forskning handlar om föräldraskapsstöd och emotionsreglering. 

Erika Franzén
Erika Franzén Foto: Andreas Andersson

Hjälper det att hålla sig i örsnibben för att hålla balansen?

Dagens lyssnarfråga kommer från fäktningssporten. En lyssnare skrev in och berättade att de har en uppfattning i hennes klubb att det är lättare att hålla balansen på en fot om man samtidigt håller i vänster örsnibb. Men finns det någon vetenskaplig förklaring på det? Erika Franzén är fysioterapeut och professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Hennes svar är att det nog faktiskt kan ligga något i det hela.

Andreas Andersson
2023-12-08