KI forskningsinkubator - KIRI

Karolinska Institutet ska vara ett banbrytande universitet. Som ett led i detta har kommittén för forskning skapat KI Research Incubator (KIRI), en dynamisk miljö för juniora forskare för att stärka nyskapande och kreativa samarbeten med fokus på tvärvetenskapliga genombrott.


KIRI startsida

Nyheter