Skip to main content

Infrastruktur och resurser

Karolinska Institutet erbjuder ett stort antal servicelaboratorier, kompetenscentrum ochapparatur inom bland annat imaging, biostatistik, biobanking, proteomik och genomik och har en sammanhållen organisation för forskning på djur. Forskare kan också få administrativt stöd för att arrangera konferenser, söka anslag med mera. Våra två stora campusområden i Solna och Flemingsberg har under de senaste åren expanderat kraftigt, med nya labbhus och kontor.

Nyheter i urval

KS
Katarina Sternudd
2019-06-26