Infrastruktur och resurser

This page in English

Karolinska Institutet erbjuder ett stort antal servicelaboratorier, kompetenscentrum och forskningsapparatur inom bland annat imaging, biostatistik, biobanking, proteomik och genomik och har en sammanhållen organisation för forskning på djur. Forskare kan också få administrativt stöd för att arrangera konferenser, söka anslag med mera. Våra två stora campusområden i Solna och Flemingsberg har under de senaste åren expanderat kraftigt, med byggen av nya hus för laboratorier, kontor och djuranläggningar. Universitetsbiblioteket är Nordens största medicinska bibliotek och öppet även för allmänheten.