blue-xray brain medium on black_1600x600

Karolinska Schizophrenia project (KaSP)

Schizofreni är en hjärnsjukdom som drabbar ca 1% av befolkningen och utgör ett stort folkhälsoproblem och påverkar miljontals människor världen över. Karolinska Schizophrenia Project (KaSP) är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Karolinska Institutet och flera psykiatriska kliniker inom Stockholms Läns Landsting som försöker klargöra vilken roll hjärnans immunförsvar spelar i etiologin och patofysiologin bakom sjukdomen.

Kontaktuppgifter