Veronica Svärd

Veronica Svärd

Anknuten till Forskning
E-postadress: veronica.svard@ki.se
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Friberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Jag är projektledare för REKO-projektet som undersöker betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för personer i sjukskrivning, med finansiering från Familjen Kamprads forskningsstiftelse och Region Stockholm. Jag är även lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola, samt forskare och hälso- och sjukvårdskurator vid Karolinska Universitetssjukhuset.

  På Karolinska institutet är jag anknuten till avdelningen för försäkringsmedicin (CNS) samt forskargruppen hälso- 


 • och sjukvårdsforskning och socialt arbete (NVS).

Forskningsbeskrivning

 • Forskningen är huvudsakligen praktiknära och placerar sig främst inom de interdisciplinära fälten socialt arbete inom hälso- och sjukvård samt försäkringsmedicin. Avhandlingen handlade om barnsjukhuspersonals erfarenheter av bedömning och orosanmälan av barn som misstänks fara illa, med fokus på hälso- och sjukvårdskuratorer. Jag undersökte hur organisatoriska faktorer, olika former av normer samt emotioner inverkar i professionellt handlingsutrymme, bedömningar och beslutsfattande.

   

 • Sedan 2019 har mycket av forskningen handlat om rehabiliteringskoordinatorers arbete, i det så kallade REKO-projektet, finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse och Region Stockholm. I projektet undersöker vi betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för återgången i arbete, för personer med multisjuklighet samt i allmänhet. Jag deltar också i andra projekt relaterat till återgång i sysselsättning efter sjukskrivning.

   

 • Jag har varit projektledare för ett forskningsprojekt om asylkuratorer/specialistkuratorer för asylsökande och papperslösa patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, och vilken betydelse de har för rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet av vården för dessa grupper. I ett projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten har jag med kollegor på Karolinska universitetssjukhuset undersökt sexuell och reproduktiv hälsa bland unga 16-29 år som lever med hiv, samt hur unga med hiv upplever sitt sexuella handlingsutrymme och begränsningar.

   

 • Utöver detta arbetar jag i olika forskningsprojekt om hälso- och sjukvårdskuratorer samt om teorianvändning inom forskningsfältet socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Undervisning

 • Jag har undervisat sedan år 2009 på Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet, och gästföreläser ibland på Uppsala universitet och Stockholms universitet. Jag har framförallt undervisat på socionomprogram, men även på specialistsjuksköterskeutbildning, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och i kurser om rehabiliteringskoordinering och försäkringsmedicin. Jag handleder även doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI