Organisation - Osher centrum för integrativ hälsa

Organisation vid Osher Centrum för Integrativ Hälsa vid KI

Profile image

Mats Lekander

Föreståndare
Profile image

Julie Lasselin

Ansvarig för forskning

Victoria Sennerstam

Ansvarig för seminarieverksamhet

Senior rådgivare: Lisbeth Sachs

Forskare

Profile image

Mats Lekander

Professor
Profile image

Julie Lasselin

Senior Forskare
Profile image

Erik Hedman-Lagerlöf

Adjungerad Professor

Catarina Lensmar

Anknuten till Forskning
Profile image

Martin Ingvar

Professor
Profile image

Richard Bränström

Senior Forskare

Postdoktor

Profile image

Elin Lindsäter

Anknuten till Forskning

Juniora forskare

Profile image

Ludwig Franke Föyen

Anknuten till Forskning
ML
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-06-19