Forskning inom cell- och genterapi

Forskning inom cell- och genterapi på Karolinska ATMP-centrum.

Forskare i labbmiljö som jobbar med provrör.
Forskning i labbmiljö på campus Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

Preklinisk ATMP forskning på Karolinska Institutet i Huddinge och Solna.

JF
Innehållsgranskare:
2024-01-17