Skip to main content

Foreign Adjunct Professors

Avsikten med utnämningen Foreign Adjunct Professor är att stärka universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning genom att knyta välrenommerade lärare och forskare verksamma vid utländska universitet och forskningsinstitut till Karolinska Institutet.

Anknytningen till Karolinska Institutet ska utgöras av ett långsiktigt internationellt samarbete och utbyte. Utnämningen, som görs i samråd mellan en institution och universitetets ledningsorganisation, avser normalt sex år och kan förlängas efter prövning. Anknytningsformen och titeln Foreign Adjunct Professor infördes 1992 av den dåvarande medicinska fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet.

Foreign Adjunct Professors A-Ö

Bazan, Nicolas G., Professor. Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health, USA. Foreign adjunct professor i neurovetenskap 2017-2020.

Carninci, Piero, Professor. RIKEN Center for Life Science Technologies, Japan. Foreign adjunct professor i genomanalys 2016-2022.

Cao, Xuetao, Professor. Nankai University, Tianjin, Kina. Foreign adjunct professor i immunologi 2019-2024.

Deisseroth, Karl, Professor. Standford University, Department of Bioengineering, USA. Foreign adjunct professor i neurovetenskap 2013-2019.

El-Sareg, Hashem, Professor. Baylor College of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i gastroenterologi 2013-2019.

Feinberg, Andrew, Professor. Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i epigenetik 2013-2019.

Griffiths Peter, Professor. University of Southampton, Faculty of Health Sciences, Storbritannien. Foreign adjunct professor i innovativ vård 2015-2021.

Ho, Pak Chung, Professor. University of Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, Hong Kong. Foreign adjunct professor i obstetrik och gynekologi 2015-2021.

Iversen, Maura, Professor. Northeastern University, Department of Physical Tharpy, USA. Foreign adjunct professor i sjukgymnastik 2013-2019.

Kiess, Wieland, Professor. University of Leipzig, Department of Pediatrics, Tyskland. Foreign adjunct professor i pediatrik 2014-2020.

Kroemer, GuidoProfessor. Université Paris Descartes, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris, Frankrike. Foreign adjunct professor i experimentell onkologi 2015-2021.

Lange, Christoph, Professor. Leibniz-Center for Medicine and Biosciences, Research Center Borstel, Tyskland. Foreign adjunct professor i infektionsmedicin 2014-2020.

Molasiotis, Alexander, Professor. The Hong Kong Polytechnic University, School of Nursing, Hong Kong. Foreign adjunct professor i omvårdnad 2016-2019.

Molitoris, Bruce A., Professor. Indiana University School of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i njurmedicin 2012-2018.

Raychadhuri, Soumaya, Professor. Harvard Medical School, USA. Foreign adjunct professor i molekylär medicin 2015-2021.

Rosenberg, Steven, Professor. NIH, National Cancer Institute, Bethesda, USA. Foreign adjunct professor i cellterapi 2015-2021.

Schedlowski, Manfred, Professor. University of Duisburg-Essen, Tyskland. Foreign Adjunct Professor i psykoneuroimmunology 2017-2023.

Schwarcz, Robert, Professor. University of Maryland, School of Medicine, Psychiatric Research Center, USA. Foreign adjunct professor i neuropsykofarmakologi 2009-2018.

Skoglund, Ulf, Professor. Okinawa Institute of Science and Technology, Structural Cellular Biology Unit, Japan. Foreign adjunct professor i strukturbiologi 2015-2021.

Small, Rona, Professor. La Trobe University, Judith Lumley Centre, Australien. Foreign adjunct professor i mödrars och barns hälsa 2014-2020.

Sprangers, Mirjam A.G., Professor. University of Amsterdam, Department of Medical Psychology, Nederländerna. Foreign adjunct professor i psykosocial onkologi 2012-2018.

Talley, Nicholas, Professor. University of Newcastle, Australien. Foreign adjunct professor i gastoenterologi 2013-2019.

Valenta, Rudolf, Professor. Medical University of Vienna, Österrike. Foreign adjunct professor i allergologi 2016-2022.