Foreign Adjunct Professor

Avsikten med att utnämna en person till Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet är att utöka och förbättra kunskapsutbytet med lärare, forskare och universitet världen över. Utnämningen syftar till att underlätta ett vetenskapligt samarbete och utbyte för att stärka och höja kvaliteten på undervisningen och forskningen.

Anknytningsformen och titeln Foreign Adjunct Professor (FAP) infördes vid  Karolinska Institutet (KI) 1992 av den dåvarande medicinska fakultetsnämnden. Från 1 juli 2020 gäller nya föreskrifter för utnämningen, som ersätter äldre regelverk (dnr 4820/06/600). 

Process och kvalifikationer

Prefekten vid en av KI:s institutioner lämnar förslag på person för utnämning till FAP till Kommittén för forskning. För att kunna utnämnas till FAP ska läraren eller forskaren ha en anknytning till KI, men vara anställd hos en annan arbetsgivare. För utnämningen betalas ingen ersättning.

Läraren eller forskaren ha synnerligen hög vetenskaplig kompetens, samt vara internationellt erkänd och ledande inom sitt område. Personen ska ha meriter så att hon eller han är behörig att inneha en tillsvidareanställning som professor. Bedömning av personens kompetens svarar den prefekt som föreslår utnämningen för. Kommittén för forskning beslutar om kompetensnivån är tillräcklig för utnämningen.

En utnämning kan omfatta högst tre år i taget och kan förnyas på förslag från prefekt. Prefekt får också avsluta utnämningen i förtid. Se rubriken ”Dokument” nedan för fullständig beskrivning av processen, efterfrågade kvalifikationer och ansökningsformulär. 

Foreign Adjunct Professors A-Ö

Bazan, Nicolas G., Professor. Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health, USA. Foreign adjunct professor i neurovetenskap 2017-2020.

Carninci, Piero, Professor. RIKEN Center for Life Science Technologies, Japan. Foreign adjunct professor i genomanalys 2016-2022.

Cao, Xuetao, Professor. Nankai University, Tianjin, Kina. Foreign adjunct professor i immunologi 2019-2024.

Deisseroth, Karl, Professor. Standford University, Department of Bioengineering, USA. Foreign adjunct professor i neurovetenskap 2013-2019.

El-Sareg, Hashem, Professor. Baylor College of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i gastroenterologi 2013-2019.

Feinberg, Andrew, Professor. Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i epigenetik 2013-2019.

Griffiths Peter, Professor. University of Southampton, Faculty of Health Sciences, Storbritannien. Foreign adjunct professor i innovativ vård 2015-2021.

Ho, Pak Chung, Professor. University of Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, Hong Kong. Foreign adjunct professor i obstetrik och gynekologi 2015-2021.

Iversen, Maura, Professor. Northeastern University, Department of Physical Tharpy, USA. Foreign adjunct professor i sjukgymnastik 2013-2019.

Kiess, Wieland, Professor. University of Leipzig, Department of Pediatrics, Tyskland. Foreign adjunct professor i pediatrik 2014-2020.

Kroemer, GuidoProfessor. Université Paris Descartes, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris, Frankrike. Foreign adjunct professor i experimentell onkologi 2015-2021.

Lange, Christoph, Professor. Leibniz-Center for Medicine and Biosciences, Research Center Borstel, Tyskland. Foreign adjunct professor i infektionsmedicin 2014-2020.

Molasiotis, Alexander, Professor. The Hong Kong Polytechnic University, School of Nursing, Hong Kong. Foreign adjunct professor i omvårdnad 2016-2019.

Molitoris, Bruce A., Professor. Indiana University School of Medicine, USA. Foreign adjunct professor i njurmedicin 2012-2018.

Raychadhuri, Soumaya, Professor. Harvard Medical School, USA. Foreign adjunct professor i molekylär medicin 2015-2021.

Rosenberg, Steven, Professor. NIH, National Cancer Institute, Bethesda, USA. Foreign adjunct professor i cellterapi 2015-2021.

Schedlowski, Manfred, Professor. University of Duisburg-Essen, Tyskland. Foreign Adjunct Professor i psykoneuroimmunology 2017-2023.

Schwarcz, Robert, Professor. University of Maryland, School of Medicine, Psychiatric Research Center, USA. Foreign adjunct professor i neuropsykofarmakologi 2009-2018.

Skoglund, Ulf, Professor. Okinawa Institute of Science and Technology, Structural Cellular Biology Unit, Japan. Foreign adjunct professor i strukturbiologi 2015-2021.

Small, Rona, Professor. La Trobe University, Judith Lumley Centre, Australien. Foreign adjunct professor i mödrars och barns hälsa 2014-2020.

Sprangers, Mirjam A.G., Professor. University of Amsterdam, Department of Medical Psychology, Nederländerna. Foreign adjunct professor i psykosocial onkologi 2012-2018.

Talley, Nicholas, Professor. University of Newcastle, Australien. Foreign adjunct professor i gastoenterologi 2013-2019.

Valenta, Rudolf, Professor. Medical University of Vienna, Österrike. Foreign adjunct professor i allergologi 2016-2022.

Kontakt

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator