Foreign Adjunct Professor

Avsikten med att utnämna en person till Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet är att utöka och förbättra kunskapsutbytet med lärare, forskare och universitet världen över. Utnämningen syftar till att underlätta ett vetenskapligt samarbete och utbyte för att stärka och höja kvaliteten på undervisningen och forskningen.

Anknytningsformen och titeln Foreign Adjunct Professor (FAP) infördes vid  Karolinska Institutet (KI) 1992 av den dåvarande medicinska fakultetsnämnden. Från 1 juli 2020 gäller nya föreskrifter för utnämningen, som ersätter äldre regelverk (dnr 4820/06/600). 

Process och kvalifikationer

Prefekten vid en av KI:s institutioner lämnar förslag på person för utnämning till FAP till Kommittén för forskning. För att kunna utnämnas till FAP ska läraren eller forskaren ha en anknytning till KI, men vara anställd hos en annan arbetsgivare. För utnämningen betalas ingen ersättning.

Läraren eller forskaren ha synnerligen hög vetenskaplig kompetens, samt vara internationellt erkänd och ledande inom sitt område. Personen ska ha meriter så att hon eller han är behörig att inneha en tillsvidareanställning som professor. Bedömning av personens kompetens svarar den prefekt som föreslår utnämningen för. Kommittén för forskning beslutar om kompetensnivån är tillräcklig för utnämningen.

En utnämning kan omfatta högst tre år i taget och kan förnyas på förslag från prefekt. Prefekt får också avsluta utnämningen i förtid. Se rubriken ”Dokument” nedan för fullständig beskrivning av processen, efterfrågade kvalifikationer och ansökningsformulär. 

Foreign Adjunct Professors A-Ö

Bai Lu, Professor. School of Pharmaeutical Sciences, Tsinghua University, Peking, Kina. Foreign adjunct professor i neurogeriatrik, 2021-2024.

Bazan, Nicolas G., Professor. Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health, USA. Foreign adjunct professor i neurovetenskap 2017-2023.

Carninci, Piero, Professor. RIKEN Center for Life Science Technologies, Japan. Foreign adjunct professor i genomanalys 2016-2022.

Cao, Xuetao, Professor. Nankai University, Tianjin, Kina. Foreign adjunct professor i immunologi 2019-2024.

Ho, Pak Chung, Professor. University of Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynecology, Hong Kong. Foreign adjunct professor i obstetrik och gynekologi 2015-2021.

Kroemer, GuidoProfessor. Université Paris Descartes, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris, Frankrike. Foreign adjunct professor i experimentell onkologi 2015-2021.

Schedlowski, Manfred, Professor. University of Duisburg-Essen, Tyskland. Foreign Adjunct Professor i psykoneuroimmunology 2017-2023.

Valenta, Rudolf, Professor. Medical University of Vienna, Österrike. Foreign adjunct professor i allergologi 2016-2022.

Kontakt

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator