Reconstructive Plastic Surgery – Filip Farnebo's research group

Plastikkirurgi är en teknisk specialitet som strävar efter att utveckla nya tekniker inom såväl traditionell kirurgi och mikrokirurgi som materialforskning och ”tissue engineering”. En central del syftar till att återskapa förlust av vävnad och/eller funktion efter såväl cancer och trauma, som missbildningar. Gruppen är uppdelad i fyra sektioner

Staff and contact

Group leader

All members of the group