Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin i Huddinge, MedH bedriver grundutbildning, forskarutbildning och omfattande forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sex avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper och en centrumbildning.

Aktuellt vid institutionen

Nyheter och kalender

Nyheter vid institutionen för medicin, MedH

Kalender institutionen för medicin, MedH

Lediga jobb MedH