Forskning om sömn och psykologisk behandling av sömnproblem

Vi är en del av Viktor Kaldos forskargrupp med forskning som fokuserar på olika aspekter av sömn, sömnproblem och behandling av sömnproblem.

part of Viktor Kaldo´s research group
Foto: N/A

Gruppen består av läkare och psykologer och innehåller just nu 2 docenter, 1 post-doc och 4 doktorander. Vår forskning har en stark klinisk koppling och vi har vår hemvist på Psykiatri Sydväst i Stockholm. Här nedanför kan du läsa mer om några av våra projekt.

Projekt

Gruppmedlemmar

Profile image

Susanna Jernelöv

Projektansvarig
Profile image

Kerstin Blom

Affiliated to Research
Profile image

Sandra Tamm

Postdoctoral Studies
Profile image

Ann Rosén

Phd Student

Maria Cassel

Phd Student

Joel Stenfalk

Phd Student
Profile image

Johanna Palm

Affiliated To Research;Phd Student