Questionnaires Neo-ACT

Timepoint: Before initiation of NACT

Baseline questionnaires

Timepoint: Pre-surgery

Repeat baseline questionnaires

Dynareg

Kortfattade instruktioner:

  • Adress till administrationsverktyget: https://data.dynareg.se/neoact
  • Organisation: XX
  • Användarnamn: (tilldelas av administrativ på Dynareg vid skapande av profil)
  • Lösenord: (tilldelas av administrativ på Dynareg vid skapande av profil)
  • Väl inne ange deltagar id/studienr på formatet XX001, XX002, etc. Om patienten inte redan har kod välj ”Fill in new form”->”QoL” för att skapa enkätkoder (kan ta några sekunder)
  • Man ser om patienten påbörjat fullföljt enkät för respektive enkättillfälle. Information om enkätsvar kontrolleras en gång i timmen så det kan vara en fördröjning från att en patient svarar tills det syns i systemet.
  • Instruction Dynareg ePROM Neo-Act

Amsterdam Cognition Scan

Amsterdam Cognition Scan (ACS) is an online cognitive test. It measures several of cognitive domains. In the Neo-ACT trial, patients receive links to ACS at two time-points (baseline and 1 year after surgery).

Follow-up
Follow-up (years after surgery) 1 2
EORTC QLQ-C30 x x
EORTC QLQ-B23 x x
Godin (physical activity) x x
SEE Scale x
Amsterdam Cognition Scan x
CH
Content reviewer:
Lilian Pagrot
11-05-2023