Questionnaires Neo-ACT

Timepoint: Before initiation of NACT

Baseline questionnaires

 • EORTC QLQ-C30 (HRQL)
 • EORTC QLQ-B23 (HRQL-breast cancer)
 • Sense of Coherence (SOC-13) SE Neo-ACT 
 • Godin Leisure Time Self-Reported Physical Activity questionnaire
 • Self-Efficacy of Exercise (SEE) questionnaire 

Timepoint: Pre-surgery

Repeat baseline questionnaires

 • EORTC QLQ-C30 (HRQL)
 • EORTC QLQ-B23 (HRQL-breast cancer)
 • Godin Leisure Time Self-Reported Physical Activity questionnaire
 • Self-Efficacy of Exercise (SEE) questionnaire 

Dynareg

Kortfattade instruktioner:

 • Adress till administrationsverktyget: https://data.dynareg.se/neoact
 • Organisation: XX
 • Användarnamn: (tilldelas av administrativ på Dynareg vid skapande av profil)
 • Lösenord: (tilldelas av administrativ på Dynareg vid skapande av profil)
 • Väl inne ange deltagar id/studienr på formatet XX001, XX002, etc. Om patienten inte redan har kod välj ”Fill in new form”->”QoL” för att skapa enkätkoder (kan ta några sekunder)
 • Man ser om patienten påbörjat fullföljt enkät för respektive enkättillfälle. Information om enkätsvar kontrolleras en gång i timmen så det kan vara en fördröjning från att en patient svarar tills det syns i systemet.
 • Instruction Dynareg ePROM Neo-Act:

Documents

Follow-up
Follow-up (years after surgery) 1 2
EORTC QLQ-C30 x x
EORTC QLQ-B23 x x
Godin (physical activity) x x
SEE Scale x
Amsterdam Cognition Scan x

Amsterdam Cognition Scan

Amsterdam Cognition Scan (ACS) is an online cognitive test. It measures several of cognitive domains. In the Neo-ACT trial, patients receive links to ACS at two time-points (baseline and 1 year after surgery).

CH
Content reviewer:
Lilian Pagrot
04-06-2024