Contact - Neo-ACT

Funktionsmejl: neoact@mmk.ki.se

Träningsspecifika frågor: cecilia.haddad.ringborg@ki.se

Monitorering/CRF/projektledning: natalia.pohl@regionstockholm.se och yvonne.larsen@regionstockholm.se

Randomisering, data management, teknisk support CRF och ALEA: mats.hellstrom@regionstockholm.se

Teknisk support Dynareg: chrille@lagerros.se

Lilian Pagrot
04-06-2024