Styrgrupp för COMBAT-MS

styrgrupp för Combat-MS
Namn och titel Funktion
Fredrik Piehl, MD, PhD, Neurolog Koordinerande forskare
Anders Svenningsson, MD, PhD, Neurolog Forskare
Thomas Frisell, PhD, Biostatistiker, Karolinska Institutet Ansvarig statistiker
Ingrid Kockum, PhD, Bioinformatiker, Karolinska Institutet Ansvarig för datahantering
Anna Fogdell-Hahn, Immunolog, Karolinska Institutet Projektkoordinator, ansvarig för laboratorietester av anti-läkemedelsantikroppar (ADA)
Annette Langer-Gould, MD, PhD, neurolog Kaiser Foundation Research Institute (Pasadena, USA) Forskare
Suvi Virtanen, Epidemiolog, Karolinska Institutet Projektsamordnare och monitor
Swedish map with hospitals marked

Universitetskliniker

Umeå
Uppsala
Örebro
Stockholm
Linköping
Göteborg
Lund/Malmö

Inkluderar 63% av det beräknade antalet MS patienter i Sverige

Collected logotypes
Ann Hagerborn
2023-03-13