Skip to main content

Om enheten för pediatrik

Pediatrik
-

Forskningen vid Enheten för pediatrik bedrivs i forskargrupper som är samordnade med barnsjukvårdens sektioner. Samtliga forskargrupper bearbetar frågeställningar som har relevans för vården av barn vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Exempel på forskningsområden är astma, barn- och ungdomspsykiatri, cystisk fibros, neuropediatrik, blodsjukdomar, HIV, kroniska njursjukdomar, leversjukdomar, metabola sjukdomar, neonatalogi, obesitas, pediatrisk endokrinologi och diabetologi, tarmsjukdomar, transplantation.

Inom forskarutbildningen har enheten 29 registrerade doktorander. Under de senaste tre åren har 22 doktorander disputerat för dr-examen (2006:1, 2007:1, 2008:4, 2009:4, 2010:3, 2011:6, 2012:1, 2013:2).

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen. Drygt tjugo studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs.

Professor Claude Marcus är enhetschef. I organisationen ingår även universitetssekreterare, kursamanuens, kursledare, studierektor, universitetslektor, professorer samt biomedicinska analytiker.

Organisation

 

Björn Fischler

Lektor, adjungerad

Anneli Andersen

Administratör

Gun Johansson

Administratör

Carol Melton

Administratör

Jacek Winiarski

Professor, senior

Britt Gustafsson

Professor, adjungerad

Maria Herthelius

Anknuten

Mikael Norman

Professor/överläkare

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för pediatrik

Novum, Blickagången 6 A

141 57 Huddinge