Om enheten för pediatrik

This page in English

Pojke med såpbubblorForskningen vid Enheten för pediatrik bedrivs i forskargrupper som är samordnade med barnsjukvårdens sektioner. Samtliga forskargrupper bearbetar frågeställningar som har relevans för vården av barn vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Exempel på forskningsområden är astma, barn- och ungdomspsykiatri, cystisk fibros, neuropediatrik, blodsjukdomar, HIV, kroniska njursjukdomar, leversjukdomar, metabola sjukdomar, neonatalogi, obesitas, pediatrisk endokrinologi och diabetologi, tarmsjukdomar, transplantation.

Inom forskarutbildningen har enheten 29 registrerade doktorander. Under de senaste tre åren har 22 doktorander disputerat för dr-examen (2006:1, 2007:1, 2008:4, 2009:4, 2010:3, 2011:6, 2012:1, 2013:2).

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen. Drygt tjugo studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs.

Professor Claude Marcus är enhetschef. I organisationen ingår även universitetssekreterare, kursamanuens, kursledare, studierektor, universitetslektor, professorer samt biomedicinska analytiker.


Organisation

Claude MarcusEnhetschef, professor
Claude Marcus
Tel. 08-585 81419
claude.marcus@ki.se
Anonym kvinnaSamordnare
Lisbeth Sjödin
Tel. 08-585 86602
lisbeth.sjodin@ki.se
Anonym kvinnaAdministratör
 
Anonym kvinnaKursadministratör
Carol Melton
Tel. 524 88913
carol.melton@ki.se
Professor
Jacek Winiarski
Tel. 08-585 80000 vx
jacek.winiarski@ki.se
Antal Németh
antal.nemeth@ki.se
Britt GustafssonBritt Gustafsson
britt.gustafsson@ki.se
Boubou HallbergBoubou Hallberg
boubou.hallberg@ki.se
Anonym kvinnaLena Hjelte
lena.hjelte@ki.se
Anonym kvinnaMaria Herthelius
maria.herthelius@ki.se
Mats BlennowMats Blennow
mats.blennow@ki.se
Mikael NormanMikael Norman
mikael.norman@ki.se
Mikael Sundin
mikael.sundin@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för pediatrik
Novum, Blickagången 6 A
141 57 Huddinge

 

Pediatrik