Om enheten för pediatrik

Forskningen vid enheten för pediatrik bedrivs i forskargrupper som är samordnade med barnsjukvårdens subspecialiteter. Samtliga forskargrupper bearbetar frågeställningar som har relevans för vården av barn vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Pediatrik

Exempel på forskningsområden är cystisk fibros, neuropediatrik, blodsjukdomar, HIV och andra allvarliga infektioner, njursjukdomar, tarmsjukdomar, leversjukdomar, metabola sjukdomar, neonatalogi, obesitas, endokrinologi och diabetologi, transplantation.

Inom forskarutbildningen har enheten 24 registrerade doktorander. Under de senaste fyra åren 2016-2019 har 19 doktorander disputerat för doktorsexamen.

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen. Drygt 25 studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs.

Björn Fischler är enhetschef. I organisationen ingår även administratörer, kursamanuens, kursledare, studierektor, professorer samt forskningssköterska.

Organisation

Välkommen att kontakta oss på enheten för pediatrik.

Anette Johansson

Enhetsadministratör

Nina Risti

Utbildningsadministratör (från 23/8-2021)
08-524 889 13

Adress

Enheten för pediatrik
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
Novum, Blickagången 6 A
141 57 Huddinge