Om enheten för medicinska njursjukdomar

Vid enheten bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem.

Institutionen för Medicinska Njursjukdomar tillkom 1980 och övergick 1993 till en enhet inom Institutionen för Klinisk Vetenskap. Den första professorn tillika klinikchefen var Jonas Bergström, som 1995 efterträddes av Anders Alvestrand. Sedan februari 2009 är Peter Stenvinkel ny professor och enhetschef.

Vid enheten för medicinska njursjukdomar bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Njurmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Baxter Novum, samt med flera nationella och internationella institutioner.

De mest aktiva forskningsområdena rör vaskulärt åldrande med förkalkning samt betydelsen av undernäring och/eller inflammation vid kronisk njursvikt och dialysbehandling. Dessutom pågår epidemiologiska projekt samt studier avseende njurbiopsier, endoteldysfunktion, uremisk toxicitet, genetik och epigenetik, bensjukdom och inflammatoriska njursjukdomar. Vid njurenheten bedrivs även biomimetisk forskning (för att lära av geniala lösningar som under evolutionen utvecklats i naturen), ”Food as Medicine” samt studier av betydelsen av kön/gender för riskfaktorprofilen vid kronisk njursjukdom

Enheten deltar i undervisningen på läkarlinjen under termin 5 till 7 samt i undervisning och handledning av post docs.

Forsknings- och forskarutbildningsaktiviteten är hög med ca 60-70 nya vetenskapliga artiklar per år, och - under 2022 – 4  planerade doktorsexamina och för närvarande 11 registrerade doktorander.

Organisation

Peter Stenvinkel

Enhetschef, professor

Linn Berg

Administratör

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Anna Witasp

Forskare

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinska njursjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

KIRT
Karolinska Institutet Renal Training Center - KIRTC

Publikationer