Om enheten för medicinska njursjukdomar

This page in English

Institutionen för Medicinska Njursjukdomar tillkom 1980 och övergick 1993 till en enhet inom Institutionen för Klinisk Vetenskap. Den första professorn tillika klinikchefen var Jonas Bergström, som 1995 efterträddes av Anders Alvestrand. Sedan Feb 2009 är Peter Stenvinkel ny professor och enhetschef.

Vid Enheten för Medicinska Njursjukdomar bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Njurmedicinska kliniken vid Karolinska Huddinge, Baxter Novum, CMM Solna samt med flera nationella och internationella institutioner.

De mest aktiva forskningsområdena rör metabola rubbningar samt undernäring och inflammation vid kronisk njursvikt och dialysbehandling. Dessutom pågår projekt avseende njurbiopsier, endoteldysfunktion, farmakokinetik, uremisk toxicitet, genetik och epigenetik, hypogonadism, bensjukdom och vaskulär förkalkning, inflammatoriska njursjukdomar samt epidemiologi.

Enheten deltar i undervisningen på läkarlinjen under termin 5 till 7 samt i undervisning och handledning av post docs (cirka 5-10 per år).

Forsknings- och forskarutbildningsaktiviteten är hög med ca 60-70 nya vetenskapliga artiklar per år, och - under 2013 - två planerade doktorsexamina samt för närvarande (i samarbete med Baxter Novum), 14 registrerade doktorander.

Organisation

Peter StenvinkelEnhetschef
Peter Stenvinkel
Telefon 08-585 82532
peter.stenvinkel@ki.se
Anonym kvinnaAdministratör
Evianne Larsson
Telefon 070-712 5746
evianne.larsson@ki.se
Annika WernersonProfessor
Annika Wernersson

annika.wernersson@ki.se
Forskningsingenjör, fil. dr.
Björn Anderstam
Telefon 08-585 83868
bjorn.anderstam@ki.se
Biomedicinsk analytiker
Monica Eriksson
Telefon 08-585 83867
monica.eriksson@ki.se
Biomedicinsk analytiker
Ann-Christin Bragfors Helin
Telefon 08-585 83868
ann‑christina.bragfors‑helin@ki.se
Professor emeritus
Anders Alvestrand
Telefon 08-585 82656
anders.alvestrand@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinska njursjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Fax: 08-585 81505

Karolinska Institutet Renal Training Center (KIRTC)

Information avseende KIRTC (engelska version)

Vetenskapliga publikationer

2010 Vetenskapliga publikationer
2009 Vetenskapliga publikationer
2008 Vetenskapliga publikationer

Rutiner för författande av manuskript

Flödesschema "Rutiner för författande av manuskript" (engelsk version)

Njurmedicin