Skip to main content

Om enheten för medicinska njursjukdomar

Institutionen för Medicinska Njursjukdomar tillkom 1980 och övergick 1993 till en enhet inom Institutionen för Klinisk Vetenskap. Den första professorn tillika klinikchefen var Jonas Bergström, som 1995 efterträddes av Anders Alvestrand. Sedan Feb 2009 är Peter Stenvinkel ny professor och enhetschef.

Vid Enheten för Medicinska Njursjukdomar bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Njurmedicinska kliniken vid Karolinska Huddinge, Baxter Novum, CMM Solna samt med flera nationella och internationella institutioner.

De mest aktiva forskningsområdena rör metabola rubbningar samt undernäring och inflammation vid kronisk njursvikt och dialysbehandling. Dessutom pågår projekt avseende njurbiopsier, endoteldysfunktion, farmakokinetik, uremisk toxicitet, genetik och epigenetik, hypogonadism, bensjukdom och vaskulär förkalkning, inflammatoriska njursjukdomar samt epidemiologi.

Enheten deltar i undervisningen på läkarlinjen under termin 5 till 7 samt i undervisning och handledning av post docs (cirka 5-10 per år).

Forsknings- och forskarutbildningsaktiviteten är hög med ca 60-70 nya vetenskapliga artiklar per år, och - under 2013 - två planerade doktorsexamina samt för närvarande (i samarbete med Baxter Novum), 14 registrerade doktorander.

Organisation

Evianne Larsson

Administratör

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Björn Anderstam

Forskningsingenjör, fil. dr.

Monica Eriksson

Biomedicinsk analytiker

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för medicinska njursjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

Fax: 08-585 81505

Karolinska Institutet Renal Training Center (KIRTC)

Information avseende KIRTC (engelska version)

Missing ALT text.
KIRTC-gruppen