Om enheten för medicinska njursjukdomar

Vid enheten bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem. 

Vid enheten för medicinska njursjukdomar bedrivs experimentell och patientnära klinisk forskning med utgångspunkt från kliniskt relevanta problem. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Njurmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Baxter Novum, laboratorier på Neo, Campus Syd samt med flera nationella och internationella Universitet.

De mest aktiva forskningsområdena rör vaskulärt åldrande med förkalkning samt betydelsen av undernäring och/eller inflammation vid kronisk njursvikt och dialysbehandling. Dessutom pågår epidemiologiska projekt samt studier avseende njurbiopsier, endoteldysfunktion, uremisk toxicitet, genetik och epigenetik, bensjukdom, inflammatoriska njursjukdomar och vaskuliter.

Vid njurenheten bedrivs även biomimetisk forskning (för att lära av geniala lösningar som under evolutionen utvecklats i naturen), nutritionsforskning inom området ”Food as Medicine” samt studier av betydelsen av kön/gender för riskfaktorprofilen vid kronisk njursjukdom. Flera medarbetare på enheten för medicinska njursjukdomar arbetar inom området ”Planetary health”.

Enheten deltar i undervisningen på läkarlinjen under termin 5 till 7 samt i undervisning och handledning av post docs.

Forsknings- och forskarutbildningsaktiviteten är hög med ca 60-70 nya vetenskapliga artiklar per år, och - under 2022 – 3  genomförda doktorsexamina och för närvarande 11 registrerade doktorander.

Institutionen för Medicinska Njursjukdomar tillkom 1980 och övergick 1993 till en enhet inom Institutionen för Klinisk Vetenskap.

Den första professorn var Jonas Bergström, som 1995 efterträddes av Anders Alvestrand.

Sedan 2009 är Peter Stenvinkel professor och enhetschef. Peter Stenvinkel verkar sedan 2022 som gästprofessor vid University of Maastricht.

Organisation

Profile image

Peter Stenvinkel

Enhetschef, professor
Profile image

Linn Berg

Administratör
+46852483817
Profile image

Carla Avesani

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Bengt Lindholm

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Anna Witasp

Forskare

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinska njursjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

KIRT
Karolinska Institutet Renal Training Center - KIRTC

Publikationer 2021-2023

PS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-07-26