Forskarstuderande vid enheten för ortopedi och bioteknologi

Registrerade doktorander

Lukas Berglund

Synovial metabolism after knee surgery and tissue pharmacomodulation

Simon Blixt

Treatment and outcome of vertebral fractures

Tian Cheng

Delineating the genetics in severe scoliosis

Katarina Greve

Höftfrakturer i en åldrande befolkning (….)

Robin Hansson

The evidence-based treatment for osteoporotic fractures

Siri Heijbel

Patientrapporterat utfall efter knäledsplastik: Utvärdering och validering av ett nytt score, registerstudie samt interventionsstudie
0704241607

Jonas Holtenius

Polytrauma patients – Epidemiology and outcome

Maritha Jenny Kumlin

Studies of cellular and synovial tissue on tendon and joint regeneration

Alejandro Marcano

To operate or not to operate: The invisible hand in healthcare decision making.

Alexander Oxblom

Ytersättningsproteser: Kirurgi med framtidspotential?
LF
Innehållsgranskare:
2023-06-27