Om enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi har haft 60 disputationer sedan 1973.

Forskningssamarbete involverande andra institutioner är vanligt, särskilt kan man nämna samarbetet med de basvetenskapliga forskarna vid Enheten för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin Solna, Institutionen för fysiologi och farmakologi och Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet.

Samarbete finns även med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Sophiahemmet högskola, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan, Umeå Universitet, Deutche Sprothochschule in Köln, Stanforduniversitetet, Universitetet i Tammerfors samt Chinese University i Hong Kong.

Organisation

Profile image

Li Felländer-Tsai

Professor/Överläkare

Anställda och anknutna

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K 54
141 86 Stockholm

Fax. 08-585 822 24

LF
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-28