Enheten för ortopedi och bioteknologi

Ursprungligen utgjordes verksamheten av deformitetsbehandling hos barn. Numera handlar ortopedi om rörelseorganens sjukdomar och skador.

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi