Skip to main content

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Ursprungligen utgjordes verksamheten av deformitetsbehandling hos barn. Numera handlar ortopedi om rörelseorganens sjukdomar och skador.

ICSGDD 2019

ICSGDD 2019

För mer information, se den engelska sidan.

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

AW
Agneta Wittlock
2019-05-24
Agneta Wittlock