Enheten för ortopedi och bioteknologi

This page in English

Ursprungligen utgjordes verksamheten av deformitetsbehandling hos barn. Numera handlar ortopedi om rörelseorganens sjukdomar och skador.

Ortopedi