Ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Ursprungligen utgjordes verksamheten av deformitetsbehandling hos barn. Numera handlar ortopedi om rörelseorganens sjukdomar och skador.

Nyheter enheten för ortopedi och bioteknik

ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi