Laboratorium för felveckning och aggregering av protein

Vi arbetar med proteiners beteenden under fysiologiska och patologiska förhållanden. Ett fokus är att förstå varför vissa proteiner felveckas och aggregerar till amyloider i samband med allvarliga sjukdomar samt hitta sätt att motverka detta på för att kunna behandla neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Alzheimers, lungsjukdomar och cancer. Vi vill också förstå de underliggande molekylära mekanismerna för att skapa biotekniska verktyg och nya biomaterial.

Mer information finns på engelska.