TrxR1 struktur.

Laboratorium för felveckning och aggregering av protein

Vi arbetar med proteiners beteenden under fysiologiska och patologiska förhållanden. Ett fokus är att förstå varför vissa proteiner felveckas och aggregerar till amyloider i samband med allvarliga sjukdomar samt hitta sätt att motverka detta på för att kunna behandla neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Alzheimers, lungsjukdomar och cancer. Vi vill också förstå de underliggande molekylära mekanismerna för att skapa biotekniska verktyg och nya biomaterial.

Mer information finns på engelska.

Foto: N/A