Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

This page in English

Anslag från Vetenskapsrådet

Vi har glädjen att beviljas 3,450,000 SEK i anslag för projektet “Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation efter operation för matstrupscancer” från Vetenskapsrådet för åren 2018-2010.

Andra symposiet inom vårt forskningssamarbete med Kina

Företrädare för de två forskargrupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap avlade i mitten av oktober ett besök vid Nanjing Medical University och universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta är den region i Kina som har högst förekomst av matstrupscancer och vid det välarrangerade besöket diskuterades den forskning som bedrivs vid våra olika lärosäten och de gemensamma och skilda utmaningar vi står inför. Vår förhoppning är att i framtiden fördjupa vårt samarbete inom forskningsfältet för att dra nytta av de olika styrkor och infallsvinklar våra lärosäten har. Besöket var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades 2015, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Bildcollage från besöket i Kina

Vi hälsar Yangjun Liu välkommen!

Doktoranden Yangjun Liu har anslutit sig till forskargruppen och kommer att ha Pernilla Lagergren som huvudhandledare. Yangjuns doktorsavhandling heter "The influence of psychosocial factors on recovery after surgery for oesophageal cancer". Vi önskar dig varmt välkommen Yangjun!

Doktoranden Yangjun Liu på sitt kontor

Miljonbidrag från Forte

Vi är så glada för bidraget på 2 930 000 SEK från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för projektet ”Fysiskt träningsprogram för bättre livssituation och återgång till arbete efter omfattande cancerkirurgi”.

Kick off för hösterminen 2017

I mitten av september var det dags för kick off på van der Nootska palatset i Stockholm tillsammans med forskningsgruppen Övre GI kirurgi. Programmet för dagen innefattade bland annat en guidad tur genom historiska Gamla stan och brainstorming kring nya projekt. Dekanen för forskning Anders Gustavsson samt Anethe Mansén, samordnare på student-och karriärservice kom även och höll en presentation.

Dekanen för forskning på KI, Anders Gustavsson håller presentation

Stadsvandring med guidad tur i Gamla stan

Våravslutningsseminarium med picknick

Den 14 juni hade vi vårt sista seminarium får vårterminen och det avslutades på Piperska Muren med extern föresläsare och interna föreläsare. Seminariet följdes av en trevlig picknick i Rålambshovsparken.

Seminarium kirurgisk vårdvetenskap

Terminsavslutning kirurgisk vårdvetenskap 20170614

Disputation

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd disputation den 2 juni 2017, se under Disputationer.

Julavslutning

Grupperna kirurgisk vårdvetenskap och övre GI kirurgi har firat sin traditionella årsavslutning denna vecka. Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren summerade våra fantastiska framgångar under året. Vi lyssnade också till forskarassistent Helin V. Norberg som föreläste om det högst aktuella ämnet autofagi. Därefter avnjöt vi ett vegetariskt julbord tillsammans. Tack för ett mycket produktivt 2016 och med önskan om ett lika bra 2017. God Jul!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Poorna Anand för en väl genomförd halvtidskontroll den 9 november 2016.

Svensk-kinesisk workshop om matstrupscancer

Under 13-14 oktober stod vi värdar för en välbesökt workshop på temat nya forskningsrön rörande matstrupscancer. Bland gästerna fanns bl.a. rektorn för Nanjings Medicinska Universitet, professor Hongbing Shen, tillsammans med andra forskare från samma universitet.  På dagordningen stod diskussioner kring pågående studier samt framtida samarbetsmöjligheter mellan Nanjings Medicinska Universitet och grupperna Övre GI Kirurgi och Kirurgisk Vårdvetenskap. Vi hade också förmånen att få lyssna till  KIs vicerektor för internationella frågor, professor Maria Masucci, och en av nestorerna för samarbete mellan Kina och Karolinska Institutet, professor Ingemar Ernberg. Workshopen var en del av arbetet inom nätverksbidraget för forskningssamarbeten mellan Kina och Sverige vi beviljades förra året, som finansieras av Vetenskapsrådet och the National Natural Science Foundation of China (NSFC) i Kina.

Poorna Anand mottagare av posterpris

Under MMKs Institutionsdag 17 maj 2016 ställdes postrar ut och alla fick rösta på bästa poster. Glädjande blev Poorna vinnare av sin poster och fick mottaga ett diplom från prefekt Martin Bäckdahl. Stort grattis Poorna.

Disputation

Stort grattis Lovisa Backemar för en väl genomförd disputation den 11 mars 2016, se Disputationer.

Pernilla Lagergren får Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare

Stort grattis Pernilla till den fina utmärkelsen. Hon får priset för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Priset delas ut under en ceremoni vid Universitetet i Oslo den 15 oktober 2015. Se pressmeddelande: http://ki.se/nyheter/tva-ki-forskare-far-anders-jahres-medicinska-priser

Ny post-doc

Vi välkomnar vår nya post-doc Anna Schandl till gruppen.

Publikation i Journal of Clinical Oncology

Stort grattis till en fin artikel i Journal of Clinical Oncology med titeln Psychiatric Morbidity and Survival After Surgery for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort StudyGenomförd av Anna Wikman, Rickard Ljung, Asif Johar, Ylva Hellstadius, Jesper Lagergren, och Pernilla Lagergren.

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd halvtidskontroll den 16 december 2014.

Ylva Hellstadius

Docent

Vi vill gratulera Anna Wikman som i november 2014 antogs som docent i psykologi.

Ny forskningssjuksköterska

Vi hälsar vår nya forskningssjuksköterska Kalle Mälberg varmt välkommen till gruppen. Han kommer till största delen arbeta i OSCAR-studien.

Tack Ana Hagström

Vi vill tacka Ana för hennes år hos oss som forskningssjuksköterska och för hennes insatser i OSCAR-studien. Lycka till i framtiden!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Lovisa Backemar för en väl genomförd halvtidskontroll den 3 juni.

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i under en 20-årsperiod har distribuerats till berörda.

Disputation

Vi gratulerar Maartje van der Schaaf för en väl genomförd disputation den 25 april, se under Disputationer.

OSCAR-studien

1 januari 2014 startade inklusionen av patienter i OSCAR-studien och den förväntas pågå under 5år.

Pristagarna

Prisutdelningen skedde vid KIs Installationshögtid i Aula Medica den 24 oktober 2013.

Forskningspris

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2012 på 300 000:- för sin banbrytande forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, främst matstrupscancer.

Forskningspris

Vi gratulerar Maryam Derogar som får Dimitris N. Chorafas pris 2013 på 5 000 USD för sin avhandling om hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad efter kirurgi för matstrupscancer.

Extra satsning från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som fått ett extra anslag på 580 000:- från Vetenskapsrådet till ett redan beviljat anslag.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Arnand som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Ny doktorand

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.

Vårdvetenskap