Nyheter Kirurgisk vårdvetenskap

This page in English

Poorna Anand mottagare av posterpris

Under MMKs Institutionsdag 17 maj 2016 ställdes postrar ut och alla fick rösta på bästa poster. Glädjande blev Poorna vinnare av sin poster och fick mottaga ett diplom från prefekt Martin Bäckdahl. Stort grattis Poorna.

Pernilla Lagergren får Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare

Stort grattis Pernilla till den fina utmärkelsen. Hon får priset för sin banbrytande forskning om faktorer som påverkar överlevnaden och livskvaliteten efter canceroperationer. Priset delas ut under en ceremoni vid Universitetet i Oslo den 15 oktober 2015. Se pressmeddelande: http://ki.se/nyheter/tva-ki-forskare-far-anders-jahres-medicinska-priser

Ny post-doc

Vi välkomnar vår nya post-doc Anna Schandl till gruppen.

Publikation i Journal of Clinical Oncology

Stort grattis till en fin artikel i Journal of Clinical Oncology med titeln Psychiatric Morbidity and Survival After Surgery for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort StudyGenomförd av Anna Wikman, Rickard Ljung, Asif Johar, Ylva Hellstadius, Jesper Lagergren, och Pernilla Lagergren.

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Ylva Hellstadius för en väl genomförd halvtidskontroll den 16 december 2014.

Ylva Hellstadius

Docent

Vi vill gratulera Anna Wikman som i november 2014 antogs som docent i psykologi.

Ny forskningssjuksköterska

Vi hälsar vår nya forskningssjuksköterska Kalle Mälberg varmt välkommen till gruppen. Han kommer till största delen arbeta i OSCAR-studien.

Tack Ana Hagström

Vi vill tacka Ana för hennes år hos oss som forskningssjuksköterska och för hennes insatser i OSCAR-studien. Lycka till i framtiden!

Halvtidskontroll

Vi gratulerar Lovisa Backemar för en väl genomförd halvtidskontroll den 3 juni.

Rapport om vår forskning

En rapport om vad vår forskning baserad på SECC-nätverket har resulterat i under en 20-årsperiod har distribuerats till berörda.

Disputation

Vi gratulerar Maartje van der Schaaf för en väl genomförd disputation den 25 april, se under Disputationer.

OSCAR-studien

1 januari 2014 startade inklusionen av patienter i OSCAR-studien och den förväntas pågå under 5år.

Pristagarna

Prisutdelningen skedde vid KIs Installationshögtid i Aula Medica den 24 oktober 2013.

Forskningspris

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2012 på 300 000:- för sin banbrytande forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, främst matstrupscancer.

Forskningspris

Vi gratulerar Maryam Derogar som får Dimitris N. Chorafas pris 2013 på 5 000 USD för sin avhandling om hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad efter kirurgi för matstrupscancer.

Extra satsning från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Pernilla Lagergren som fått ett extra anslag på 580 000:- från Vetenskapsrådet till ett redan beviljat anslag.

Pengar till konferens

Vi gratulerar Ylva och Lovisa till varsitt anslag på 15000 kronor från Radiumhemmets forskningsfonder som ska användas till deltagande i internationell livskvalitetskonferens som arrangeras av International Society for Quality of Life Research (ISOQOL).

Forskarassistent

Rickard har fått en av Karolinska Institutets centrala 4-åriga forskarassistentanställningar med en total ersättning på 3 miljoner kronor. Grattis!

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Andreas Vall som ska göra ett projektarbete under läkarutbildningen hos oss under denna termin. Projektet är en validering av Cancerregistrets tumörklassifikationsdata (TNM) för matstrupscancer. Handledare är Nele.

Ny Masterstudent

Vi välkomnar Poorna Arnand som ska göra en masteruppsats i nutrition under handledning av Lena Martin. Hennes projekt handlar om hur kroppssammansättning påverkar risk för toxicitet vid neoadjuvant cytostatikabehandling av matstrupscancer.

Ny doktorand

Vi gratulerar Jesper, Nele, Rickard and Hashem som har fått finansiering (KID-medel) för en ny doktorand för sitt forskningsprojekt om förebyggande av matstrupscancer.

Vårdvetenskap