Disputationer Kirurgisk vårdvetenskap

This page in English

Under perioden 2006-2013 har fem doktorander disputerat inom gruppen Kirurgisk vårdvetenskap. Dessa personer är: Lena Martin, Martin Rutegård,Therese Djärv, Maryam Derogar och Maartje van der Schaaf.

Maartje van der Schaaf

2014-04-25

Opponent: Professor Michael Griffin, University of Newcastle upon Tyne, UK

Oesophageal Cancer: Surgery, Symptoms and Survival

Maryam Derogar

2013-11-08

Opponent: Professor Derek Alderson, University of Birmingham, UK

Oesophageal cancer surgery : predictors of health-related quality of life and survival

Therese Djärv

Therese Djärv

2010-10-22

Opponent: Professor Bruno Walther, Lunds universitet

Health-related quality of life after oesophageal cancer surgery for prediction of morbidity and mortality

Martin Rutegård

Martin Rutegård

2010-06-04

Opponent: Professor Bengt Glimelius, Uppsala universitet

Oesophageal cancer : On surgery and aetiology

Lena Martin

Lena Martin

2008-12-12

Opponent: Professor Olle Ljungkvist, Karolinska Institutet

Risk factors for malnutrition after oesophageal cancer surgery

Vårdvetenskap