Pågående undersökningar

 

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.
För mer information om undersökningarna hänvisas till Kontakt för respektive undersökning.

Biologiska mätdata metaller

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Halter av kadmium i urin hos kvinnor i Göteborg

Utförare: Göteborgs universitet  Kontakt: Gerd Sällsten Rapporteras: Hösten 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för tungmetaller i glasbruksområden

Utförare: Linköpings universitet  Kontakt: Ingela Helmfrid Rapporteras: Vintern 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidsserie – kvicksilver i hår hos förstföderskor

Utförare: IMM  Kontakt: Marika Berglund Rapporteras: Våren 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halter av kadmium i urin hos kvinnor i Stockholm

Utförare: IMM  Kontakt: Marika Berglund Rapporteras: Våren 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av exponering för bekämpningsmedel

Utförare: Livsmedelsverket Kontakt: Anneli Widenfalk Rapporteras: Vintern 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för miljöföroreningar hos barn

Utförare: Örebro universitet Kontakt: Jessika Hagberg Rapporteras: Våren 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mätningar av organiska ämnen i bröstmjölk

Utförare: Livsmedelsverket Kontakt: Sanna Lignell Rapporteras: Våren 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrospektiv studie pesticider i urin hos unga män

Utförare: Lunds universitet Kontakt: Christian Lindh Rapporteras: Sommaren 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av exponering via livsmedel

Utförare: Livsmedelsverket Kontakt: Per Ola Danerud Rapporteras: Våren 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mätningar av exponering för miljöföroreningar hos 4-åringar

Utförare: IMM Kontakt: Marika Berglund Rapporteras: Våren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analys av insamlade bröstmjölksprover Stockholm och Göteborg - analyser av PFAS, POPs, dioxiner

Utförare: ACES, Livsmedelsverket Kontakt: Cynthia de Wit, Bo A Jönsson Rapporteras: Våren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för miljöföroreningar hos unga män och kvinnor

Utförare: Lunds universitet Kontakt: Bo A Jönsson Rapporteras: Våren 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar Stockholm

Utförare: IMM Kontakt: Tom Bellander Rapporteras: Hösten 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Lindesberg

Utförare: Örebro läns landsting  Rapporteras: Hösten 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

-------------------------------------------------------------------------------------------------