Utbildning vid CSS

Utbildning - allmän

Open lecture April 14th 2016

Mind-Body Medicine for Students and Faculty in Educational Settings: An Antidote to Chronic Stress and Burnout?

Professor Aviad Haramati, Georgetown University, USA
Time: April 14th at 12.00-13.00
Location: H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23. KI campus Huddinge

Professor Aviad HaramatiAviad “Adi” Haramati is Professor of Physiology and the Director of the Center for Innovation and Leadership in Education (CENTILE) at Georgetown University School of Medicine. Dr. Haramati seeks to improve medical education across the globe, especially with regard to the intersection of science, mind-body medicine and professionalism and has been a visiting professor at over 70 medical schools around the world. In October 2015, he convened the Conference on Strategies to Promote Resilience, Empathy and Well-being in the Health Professions. 
Read more:
https://centile.georgetown.edu/Aviad%20Haramati,%20PhD
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01421590701509647#.V0VppbRVsT0
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/950461/abs/
 

 

Utbildningsdag om Tillit den 3 november 2015

Tillit – från cell till samhälle

Den 3 november 2015 bjöd vi in till en öppen heldag på temat ”Tillit från cell till samhälle” tillsammans med Ekskäret. Syftet var att utforska tillit genom olika forskningsperspektiv – från hjärnforskning och psykologi till sociologi, statsvetenskap och kulturhälsoforskning. Upplägget var föreläsningar varvade med reflektion och samtal runt borden. Cellisten Linnea Olsson bidrog med musik till programmet. Tack vare URs medverkan finns samtliga föreläsningar filmade och tillgängliga på: www.ekskaret.nu/tillit/ och på UR Samtidens webbplats.

 

Tidigare utbildningsdagar

 

Vid CSS har vi bjudit in intresserade från olika samhällsområden till utbildningsdagar och konferenser för att berätta om aktuella forskningsfrågor och för att få input om vilka frågor som behöver undersökas mer.

Under hösten 2014 arrangerade vi dels temadagen. ”Kan man utbilda i empati?” tillsammans med Centrum för praktisk kunskap, vid Södertörns Högskola, och en summit om Social hållbarhet tillsammans med vår partner Ekskäret.

Utbildning - för forskare

CSS Workshop: Research on Social Sustainability

CSS första forskningsworkshop ”Research on Social Sustainability” för doktorander den 21 – 22 april 2016.

CSS Workshop, gruppbildDen allra första doktorandworkshopen har nyligen avslutats vid CSS - Centrum för social hållbarhet  vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Karolinska Institutet. 18 deltagare med pågående forskningsprojekt inom olika vetenskapliga discipliner har entusiastiskt reflekterat kring frågor om hur social hållbarhet kan förstås och tolkas i teori och praktik. Workshopen har betonat interdisciplinär kunskapsspridning med utgångspunkt från social -, institutionell - och organisationsteori samt kunskap om beslutsfattande och om den sociala hjärnans funktioner. Metoder för att mäta social hållbarhet har även presenterats och diskuterats.

Föreläsare från Karolinska Institutet, Stockholm School of Economics , Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet, Karlstad Universitet samt Blekinge Tekniska Högskola har alla bidragit till att lyfta sociala hållbarhetsfrågor utifrån uppsatta ILO´s.
Kursansvarig: utbildningsansvarig vid CSS, Med dr Eva Bojner Horwitz.

Studenterna har varit mycket engagerade och reflekterande och av kursutvärderingen att döma nöjda med kursen.

Se bifogat programblad för vidare information om föreläsarnas olika teman samt utvärdering.

CSS seminarieserie

Vid CSS pågår sedan starten en seminarieserie för forskare med möten en gång i månaden, med olika teman för varje termin. 

Seminarieserie hösten 2015 - Tema compassion.

 

Seminarium den 26 oktober

Titel: ”Sustainability and Aesthetics”
Föreläsare: Kliasala Harrison, Ethnomusicologist from Canada, Helsinki Collegium for Advanced Studies.
Titel: ”Music and Empathy”
Föreläsare: Töres Theorell, Stress researcher, Professor emeritus, Karolinska Institutet
Tid: kl. 15.00-16.00
Lokal: 36-salen, Norra stationsgatan 69, plan 6, KI, Solna. 

Seminarium den 28 september

Titel: Mindfulnessträning efter hjärtinfarkten – erfarenheter från MIMIRA-studien i Linköping
Föreläsare: Oskar Lundgren, ST-läkare, Barnkliniken, US Linköping, Doktorand, Institutionen för Medicin och Hälsa, Avdelningen för Samhällsmedicin, Linköpings Universitet
Tid: kl. 15.00-16.00
Lokal: 36-salen, Norra stationsgatan 69, plan 6, KI, Solna. 

 

CSS forskarnätverksdag 14 oktober 2015
Du/din forskargrupp är hjärtligt välkomna till en nätverksdag 14/10 på Karolinska Institutet där syftet är att utveckla forskning kring CSS ledord empati, medkänsla, tillit och altruism, i relation till social hållbarhet. 
Tid: kl. 09.00-16.30
Lokal: Rolf Bergin, Berzelius väg 3, plan 4, KI, Solna
Anmälan senast 5/10 till: annele.claeson.1@ki.se

Seminarieserie våren 2015

Seminarium den 18 maj
Titel: ”Utvärdering av empatiska förhållningssätt mellan vårdpersonal & patienter mha ett interaktivt datasystem ” Adjungerad professor Solvig Ekblad, KI/LIME.

Konferenser

4 th Empathy and Compassion in Society Conference 14-15 October 2016, Oslo

The 4th Empathy and Compassion in Society Conference 14-15 October 2016, Oslo, Norway, for professionals from all sectors, including human resource managers and education, health and social care professional, held by the Tenzin Gyatso Institute and supporting charity organizations.
Read more about the program.

CSS seminarium den 30 november 2015

CSS seminarium den 30 november 2015

Titel: CSS activities – Summing up 2015. Focus on empathy, compassion, trust and altruism
Föreläsare: Walter Osika , Föreståndare, CSS

Centrumbildning