Behandlingar och priser vid lärarkliniken

Grundavgiften för en undersökning utförd av legitimerad tandläkare är 925 kr. Priset beror sedan på vilka åtgärder och behandlingar som genomförs. Prata med din behandlare och be om ett kostnadsförslag på förhand.

Våra behandlingar

Undersökning och behandlingar

Porträtt.
Foto: Storyboard Film & Television AB

Vid en undersökning kontrollerar tandläkaren dina tänder och din mun och ger dig även information om hur du tar hand om din munhälsa på ett bra sätt för att förebygga problem.

Tandläkaren kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom i munnen. I undersökning ingår även fyra röntgenbilder som möjliggör för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat. Om du har något tecken på sjukdom eller förhöjd risk att få det i munnen så föreslår tandläkaren flera behandlingsalternativ och därefter kostnadsförslag

Akuttandvård

Om du har tandvärk eller andra akuta besvär kan du boka en akuttid.

Priser

Undersökningsåtgärder

Undersökningsåtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 925 900
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 450 390
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande 665 390
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1110 1110
107-1 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande 1695 1110
107-2 Omfattande kompletterande undersökning, inför protetisk behandling där tandteknisk diagnostisk uppvaxning samt skena utförs, utförd av tandläkare 5600 1090
107-3 Omfattande kompletterande undersökning, vid digitalt planerad implantatbehandling där digital guideskena används, utförd av tandläkare 3600 1090
108 Utredning utförd av tandläkare 2355 1805
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 705 690
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 905 895
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 330 290
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 595 550

Röntgenåtgärder

Röntgenåtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 860 850
124 Panoramaröntgenundersökning 625 550
125 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 1015 540
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller liknande) 1325 540
126 Röntgenundersökning, omfattande 1060 1035
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 215 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 360 350
141 Studiemodell för behandlingsplanering 720 615
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 720 445
161 Salivsekretionsmätning 660 655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 650 400
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur eller svar 1100 1100
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik 900 675

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
204 Profylaxskena, per skena 845 845
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 185 185
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 365 365
207 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten 310 290
208 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 595 555
209 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 865 865
20A Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 min 315 -
20B Professionell tandrengöring med Airflow mer än 15 min 630 -

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 485 425
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 875 800
302-1 Sjukdoms- eller smärtbehandling, vid käkledsinjektion 2080 800
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1295 1180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1865 1765
311-1 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 250 450
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1145 1125
314 Beteendemedicinsk behandling 520 520
321-1 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande 270 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 455
322 Stegvis exkavering 1170 1175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 575 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1335 1085
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, vid materialkostnad för mekanisk borste 2200 1085
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 2410 1630
362 Lustgassedering, per gång - -
36A Premedicinering med Dormicum/Midazolam 995 -
36B Anpassat omhändertagande 515 -
36C Anpassat omhändertagande, mer omfattande 1025 -

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
401 Tanduttagning, en tand 1280 1115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1895 1585
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 540 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3780 3275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4835 4370
406 Tanduttagning, övertalig tand 1280 1115
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2380 2160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 6850 4370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2335 1605
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1250 870

Implantatkirurgiska åtgärder

Implantatkirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
420 Implantat, per styck 3 990 2 945
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 4 950 3 295
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 3 200 1 580
422-1 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik
423 Operation avseende käkbensförankrande implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 7 345 4 795
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 3 550 1 770
424-1 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 11 910 6 635
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 3 900 2 365
426-1 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik
427 Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant
427-1 Benaugmentation med benblock från mandibelns framkant, i en kvadrant
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant
428-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant, vid materialkostnad över 2500kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 315 4 115
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 940 1 590
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 3 845 1 975
435 Avlägsnande av ett implantat 1 075 1 075
436 Avlägsnade av implantat, enkel 195 195
44DG Digital planerad implantatbehandling, digital guideskena används

Parodontalkirurgiska åtgärder

Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Faktura 1 900
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Faktura 1 280
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 490 785
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 215 3 410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6 760 4 715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5 220 3 590
453-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 1500kr 6 720 3 590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6 760 4 715
454-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 1500kr 8 260 4 715
480 Slutvårdskontroll för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 340 340

Rotbehandling

Rotbehandling
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 4 160 3 565
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 780 4 295
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 015 5 390
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 510 5 875
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 290 950
521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 170 840
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 960 845
523 Stiftborttagning 1 360 1 230
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5 100 3 840
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, vid materialkostnad över 1000kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 535 1 080
542-1 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd, vid materialkostnad över 1000kr
50AS Explorativ behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts 1 470
50BS Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande 2 450
50CS Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inklusive material 2 990
50DS Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 1 430
50ES Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 2 140

Bettfysiologiska åtgärder

Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 060 3 675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 4 060 3 675
603 Reponeringsskena, per skena
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 235 2 205
606 Motorisk aktivering 565 550
606-1 Motorisk aktivering med hjälp av digitalteknik
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 985 785
607-1 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 510 785
60BS Antisnarkskena, moms tillkommer (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) 7 760
60BSK Antisnarkskena, moms tillkommer, Tandteknisk fakturakostnad mer än 4000kr (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) 8 995
60BM Moms 25 % på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena Faktura

Reparativa åtgärder

Reparativa åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 800 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 205 1 010
703 Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand 1 560 1 240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 000 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 400 1 195
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1 730 1 595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 065 1 810
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alt 811 under samma dag) 735 575

Protetiska åtgärder/tandstödd protetik

Protetiska åtgärder/tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 260 6 005
800-1 Permanent tandstödd krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr 8 120 6 005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 635 4 665
801-1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led 6 445 4 665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 350 3 290
802-1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr 4 465 3 290
803 Klinik framställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) 1 590 1 580
804 Hängande broled vid tandstödd protetik, per led 2 545 2 285
804-1 Hängande broled, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr 3 135 2 285
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 130 1 955
805-1 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr 2 630 1 955
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 620 3 575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led (endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall) 3 675 2 555
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 505 3 505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 115 1 090
80D Färgtagning på labb Faktura

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 720 605
811-1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd med tandteknikerinsats 1 305 605
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats 1 570 1 545
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 755 4 695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 700 8 115
815 Sadelkrona 5 420 5 420

Avtagbar protetik

Avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 960 3 815
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 585 5 370
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 480 11 380
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 255 12 880
826 Attachments, per styck, material Faktura 100
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 075 9 665
827-1 Hel underkäksprotes, utförd enligt myodynamisk teknik, i förekommande fall inklusive protestyngder, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder 13 610 9 665
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 075 9 665
829 Immediatprotes, inklusive tänder, innefattar inte justering 7 795 7 235

Reparation av avtagbar protetik

Reparation av avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
831 Justering av avtagbar protes 395 395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 385 1 305
833 Rebasering av protes 2 665 2 665
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 630 2 030
835 Rebasering och lagning av protes 3 390 3 165
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs 4 110 3 960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 905 6 840
839 Inmontering av förankringselement 3 115 3 115

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
845-1 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande 1 045 2 025
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 025 2 025
846 Skena, hel eller cementerade i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bettstabilisering 5 360 4 585
847 Klammerplåt 4 130 4 130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 630 575

Implantatprotetiska åtgärder

Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
850 Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) 10 975 8 445
850-1 Implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858/859) 13 610 8 445
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 8 685 6 550
852-1 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 11 580 6 550
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 635 2 285
853-1 Hängande led vid implantatförankrad bro, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led 2 855 2 285
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 230 2 230
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Faktura 560
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 580 1 580
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per led Faktura 505
858 Separat distans som skruvas fast inklusive distansskruv, per styck Faktura 1 315
859 Integrerad distans/kopplingselement vid separat implantatstödd krona, per styck Faktura 1 120
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 46 785 33 045
861-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 58 510 33 045
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 50 680 35 085
862-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 62 040 35 085
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 54 670 36 660
863-1 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 66 165 36 660
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 46 140 31 960
865-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 57 690 31 960
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 25 485 18 085
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 33 445 20 385
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 37 470 23 040
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5 090 4 565
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 7 105 5 380
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 9 630 7 165
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 16 715 14 985
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Faktura 295

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats 1 210 1160
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 4 950 3125
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9 120 7655
884-1 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs, tandteknisk fakturakostnad mer än 8500kr 14 120 7655
888 Fästskruv, per styck Faktura 185
889 Distansskruv, per styck Faktura 385
892 Läkdistans, per styck Faktura 345
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 240 1120
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 180 1175
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 825 1480
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 750 1595
88P Protetisk behandling där tandteknisk diagnostik uppvaxning samt skena utförs 5 640
88T Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar (debiteras utifrån tidsåtgång där 1 åtgärd motsvarar 15 min) 765

Tandreglering

Tandreglering
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
90B Enkel fastsättning av båge/retainer eller ny retainer inklusive tandteknik 940 -
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer eller ny retainer inklusive tandteknik 2 150 -
90C Retentionsplåt 1 400 -
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad 2 150 -
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura -
90M Essixskena inklusive tandteknik 2 335 -
90Y Klammerplåt 3 100 -

Utbytesåtgärder

Utbytesåtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 8 130 1240
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 265 1595
925 Utbytesåtgärd. Implantat behandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 9 315 4665
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 975 6950
926-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led 13 610 6950
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 9 315 2285
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 10 975 4665
929-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led 13 610 4665
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
Timtaxa Timtaxa 2000 -
MTRL Materialkostnad Faktura -
BLKN Blekning, per käke. Moms ingår med 25 % 1500 -
BLKN-1 Blekning, upprepad. Moms ingår med 25 % 600 -
SL 3 Blekning, avital tand 1900 -
SL 3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 850 -
TANDSKYDD Tandskydd, tandteknik ingår 2250 -
INT Skriftligt intyg 500 -
UB Uteblivande/sent återbud, vuxna 400 -
UB-1 Uteblivande/sent återbud, barn/ungdom 400 -

Garantier

  • Fast protetik 3 års garanti
  • Avtagbar protetik 1 års garanti
  • Fyllning 1 års garanti

 

Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som Folktandvården föreslår.

Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad men ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.