Behandlingar och priser vid lärarkliniken

Grundavgiften för en undersökning utförd av legitimerad tandläkare är 885 kr. Priset beror sedan på vilka åtgärder och behandlingar som genomförs. Prata med din behandlare och be om ett kostnadsförslag på förhand.

Våra behandlingar

Undersökning och behandlingar

Vid en undersökning kontrollerar tandläkaren dina tänder och din mun och ger dig även information om hur du tar hand om din munhälsa på ett bra sätt för att förebygga problem.

Tandläkaren kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom i munnen. I undersökning ingår även fyra röntgenbilder som möjliggör för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat. Om du har något tecken på sjukdom eller förhöjd risk att få det i munnen så föreslår tandläkaren flera behandlingsalternativ och därefter kostnadsförslag

Akuttandvård

Om du har tandvärk eller andra akuta besvär kan du boka en akuttid.

Priser

Undersökningsåtgärder

Undersökningsåtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 885 885
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 420 385
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande 1020 385
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1175 1090
107-1 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande 2340 1090
107-2 Omfattande kompletterande undersökning, inför protetisk behandling där tandteknisk diagnostisk uppvaxning samt skena utförs, utförd av tandläkare 5600 1090
107-3 Omfattande kompletterande undersökning, vid digitalt planerad implantatbehandling där digital guideskena används, utförd av tandläkare 3600 1090
108 Utredning utförd av tandläkare 1935 1775
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 675 675
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 875 875
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 290 285
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 540 535

Röntgenåtgärder

Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 60
123 Röntgenundersökning, helstatus 845 835
124 Panoramaröntgenundersökning 585 540
125 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 330 530
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller liknande) 535 530
126 Röntgenundersökning, omfattande 1035 1020
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 200 300
128 Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 350 345
141 Studiemodell för behandlingsplanering 620 605
161 Salivsekretionsmätning 645 640
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 400
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur eller svar 1025 1080
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik Fakura 610

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 440
204 Profylaxskena, per skena 830 830
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 180 180
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 360 360
207 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten 290 285
208 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 545 530
209 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 850 840
20A Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 min 300 -
20B Professionell tandrengöring med Airflow mer än 15 min 600 -

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 430 420
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 795 785
302-1 Sjukdoms- eller smärtbehandling, vid käkledsinjektion 1575 785
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1200 1160
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1790 1735
311-1 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 235 440
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440 440
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175 175
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1105 1100
314 Beteendemedicinsk behandling 520 505
321-1 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande 255 440
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 440 440
322 Stegvis exkavering 1170 1155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 545
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1065 1055
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1750 1560
36A Premedicinering med Dormicum/Midazolam 700 -
36B Anpassat omhändertagande 500 -
36C Anpassat omhändertagande, mer omfattande 1000 -

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder
Återgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
401 Tanduttagning, en tand 1145 1055
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1850 1570
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 190 190
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3370 3220
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4445 4300
406 Tanduttagning, övertalig tand 1100 1055
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2150 2125
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4595 4295
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1795 1575

Implantatkirurgiska åtgärder

Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
420 Implantat, per styck 3600 2900
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 4700 3240
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1570 1555
423 Operation avseende käkbensförankrande implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 6700 4720
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1760 1745
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 10 800 6525
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2355 2330
427 Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant 4155 4105
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant 5025 4960
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4100 4250
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1600 1560
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2640 2610
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2085 1945
432-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant, vid materialkostnad över 2 500 kr 5185 1945
435 Avlägsnande av ett implantat 1055 1055
436 Avlägsnade av implantat, enkel 190 190

Parodontalkirurgiska åtgärder

Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Faktura 1870
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle Faktura 1260
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 790 770
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4560 3355
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5780 4635
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4660 3530
453-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 2 500 kr 6100 3530
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6120 4635
454-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 2 500 kr 7610 4635
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335

Rotbehandling

Rotbehandling
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3730 3505
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4400 4225
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5540 5300
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5990 5780
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 950 935
521 Akut trepanation och kavumextirpation 935 825
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 895 830
523 Stiftborttagning 1225 1210
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3820 3775
524 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1075 1065

Bettfysiologiska åtgärder

Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3880 3615
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3880 3615
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2200 2170
606 Motorisk aktivering 540 535
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 785 770
607-1 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 495 770
60BS Antisnarkskena, moms tillkommer (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt Standvård inte är uppfyllda) 6995 -
60BSK Antisnarkskena, moms tillkommer, Tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) 8495 -
60BM Moms 25 % på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena Faktura -

Reparativa åtgärder

Reparativa åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 625
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1080 990
703 Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand 1295 1215
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 905 800
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1320 1175
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1695 1565
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1890 1780
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alt 811 under samma dag) 600 565

Protetiska åtgärder/ Tandstödd protetik

Protetiska åtgärder/ Tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6850 5910
800-1 Permanent tandstödd krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2 200 kr 7850 5910
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5550 4590
801-1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2 200 kr per led 6350 4590
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3300 3240
802-1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, tandteknisk fakturakostnad mer än 1 100 kr 4400 3240
803 Klinik framställd pelare med intraradikulärt stift 1565 1555
804 Hängande broled vid tandstödd protetik, per led 2510 2250
804-1 Hängande broled, tandteknisk fakturakostnad mer än 2 200 kr per led 3100 2250
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2100 1925
805-1 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, tandteknisk fakturakostnad mer än 2 200 kr 2600 1925
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3560 3515
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led (endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall) 3000 2515
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3450 3450
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1100 1075
80D Färgtagning på labb Faktura -

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 630 595
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats 1540 1520
813 Broreparation med tandteknisk insats 4690 4620
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8105 7980
815 Sadelkrona 5330 5330

Avtagbar protetik

Avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3900 3755
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5385 5285
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 470 11 200
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 985 12 675
826 Attachments, per styck, material Faktura 100
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9675 9395
827-1 Hel underkäksprotes, utförd enligt myodynamisk teknik, i förekommande fall inklusive protestyngder, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder 13 100 9395
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9675 9395
829 Immediatprotes, inklusive tänder, innefattar inte justering 7260 7050

Reparation av avtagbar protetik

Reparation av avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
831 Justering av avtagbar protes 385 385
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1310 1285
833 Rebasering av protes 2625 2625
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2180 2000
835 Rebasering och lagning av protes 3165 3115
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs 3990 3900
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6800 6735
839 Inmontering av förankringselement 3065 3065

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
845-1 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande 1010 1990
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1990 1990
846 Skena, hel eller cementerade i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bettstabilisering 4935 4540
847 Klammerplåt 4065 4065
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 570 565

Implantatprotetiska åtgärder

Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
850 Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) 9800 8310
850-1 Implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr per led (kan kombineras med åtgärd 858/859) 11 400 8310
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 8055 6445
852-1 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr per led, (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 10 600 6445
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2550 2250
853-1 Hängande led vid implantatförankrad bro, tandteknisk fakturakostnad mer än 2 250 kr per led 2750 2250
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2195 2195
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Faktura 550
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1565 1565
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per led Faktura 495
858 Separat distans som skruvas fast inklusive distansskruv, per styck Faktura 1295
859 Integrerad distans/kopplingselement vid separat implantatstödd krona, per styck Faktura 1105
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 38 995 32 535
861-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22 000 kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 43 995 32 535
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 40 965 34 545
862-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22 000 kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 45 965 34 545
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 42 460 36 095
863-1 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22 000 kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 47 460 36 095
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 37 920 31 470
865-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22 000 kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 42 920 31 470
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 22 130 17 805
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 26 435 20 070
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 31 100 22 680
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4610 4495
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5935 5295
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7745 7055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 040 14 750
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Faktura 290

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats 1175 1140
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 3990 3075
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7960 7535
884-1 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs, tandteknisk fakturakostnad mer än 10 000 kr 13 960 7535
888 Fästskruv, per styck Faktura 185
889 Distansskruv, per styck Faktura 380
892 Läkdistans, per styck Faktura 340
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1220 1100
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1160 1155
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1615 1455
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1550 1565
88T Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar (debiteras utifrån tidsåtgång där 1 åtgärd motsvarar 15 min) 750 -

Tandreglering

Tandreglering
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
90B Enkel fastsättning av lossnad retainer 1200 -
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer eller ny retainer inklusive tandteknik 1900 -
90C Retentionsplåt 1400 -
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad 1950 -
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura -
90M Essixskena inklusive tandteknik 2200 -
90Y Klammerplåt 3100 -

Utbytesåtgärder

Utbytesåtgärder
Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6950 1215
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6950 1565
925 Utbytesåtgärd. Implantat behandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 9240 4590
925-1 Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 7745 4590
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 10 295 6840
926-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per, tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr per led 12 880 6840
926-2 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i två entandsluckor istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke 8375 6840
926-3 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i två entandsluckor istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr per led 10 875 6840
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 9200 2250
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 10 275 4590
929-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, tandteknisk fakturakostnad mer än 4 000 kr per led 12 860 4590

Övriga åtgärder

Åtgärd Beskrivning Vårt pris i SEK Referenspris i SEK
Timtaxa Timtaxa 2000 -
MTRL Materialkostnad Faktura -
BLKN Blekning, per käke. Moms ingår med 25 % 1500 -
BLKN-1 Blekning, upprepad. Moms ingår med 25 % 600 -
SL 3 Blekning, avital tand 1900 -
SL 3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 850 -
TANDSKYDD Tandskydd, tandteknik ingår 2250 -
INT Skriftligt intyg 500 -
UB Uteblivande/sent återbud, vuxna 400 -
UB-1 Uteblivande/sent återbud, barn/ungdom 400 -

Garantier

  • Fast protetik 3 års garanti
  • Avtagbar protetik 1 års garanti
  • Fyllning 1 års garanti

Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som universitetstandvården föreslår.