Behandlingar och priser vid lärarkliniken

Grundavgiften för en undersökning utförd av legitimerad tandläkare är 980 kr. Priset beror sedan på vilka åtgärder och behandlingar som genomförs. Prata med din behandlare och be om ett kostnadsförslag på förhand.

Våra behandlingar

Undersökning och behandlingar

Porträtt.
Foto: Storyboard Film & Television AB

Vid en undersökning kontrollerar tandläkaren dina tänder och din mun och ger dig även information om hur du tar hand om din munhälsa på ett bra sätt för att förebygga problem.

Tandläkaren kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom i munnen. I undersökning ingår även fyra röntgenbilder som möjliggör för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat. Om du har något tecken på sjukdom eller förhöjd risk att få det i munnen så föreslår tandläkaren flera behandlingsalternativ och därefter kostnadsförslag

Akuttandvård

Om du har tandvärk eller andra akuta besvär kan du boka en akuttid.

Priser i svenska kronor

Från 2023-03-01

Undersökningsåtgärder

Undersökningsåtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 935 980
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 405 485
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande 405 715
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 155 1 195
107-1 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande 1 155 1 820
108 Utredning utförd av tandläkare 1 885 2 545
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 730 760
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 955 975
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 445
114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 585 645

Röntgenåtgärder

Röntgenåtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 85
123 Röntgenundersökning, helstatus 885 930
124 Panoramaröntgenundersökning 575 1 515
125 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 560 1 080
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller liknande) 560 1 430
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 080 1 145
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) 210 230
128 Röntgenundersökning, större delstatus (?7 intraorala röntgenbilder) 365 390
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 080 1 970
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 390 2 980
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 705 3 845
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 020 5 645
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 640 780
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 460 780
161 Salivsekretionsmätning 695 715
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 415 700
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur eller svar 1 145 1 505
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik 700 1 800

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 450
204 Profylaxskena, per skena 885 910
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 195 200
205-1 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, mindre omfattande 195 100
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 390 395
207 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten 310 335
208 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 590 645
209 Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 915 935
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer 1 200 1 235
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 555 575
20A Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 min 340
20B Professionell tandrengöring med Airflow mer än 15 min 680

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 445 525
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 830 945
302-1 Sjukdoms- eller smärtbehandling, vid käkledsinjektion 830 1 805
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 230 1 400
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 840 2 015
311-1 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 475 270
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 485
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 195
313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer 1 200 1 235
314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 555 575
321-1 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande 480 100
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480 480
322 Stegvis exkavering 1 225 1 225
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 590 620
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 150 1 335
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, vid materialkostnad för mekanisk borste 1 150 2 200
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 735 2 605
362 Lustgassedering, per gång
36A Premedicinering med Midazolam 1 200
36B Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 15 min). 555
36C Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 30 min.) 1 110

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder

Tanduttagning och kirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
401 Tandextraktion, en tand 1 160 1 395
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 655 2 050
403 Tandextraktion, enkel 460 585
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma eller annan vävnad i samma kvadrant per operationstillfälle 3 415 4 085
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 555 5 220
406 Tandextraktion, övertalig tand 1 160 1 380
407 Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 250 2 570
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 550 7 400
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1 670 2 545
410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 905 1 350

Implantatkirurgiska åtgärder

Implantatkirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
420 Implantat, per styck 3 060 4 395
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 3 430 6 615
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1 645 4 265
422-1 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik 1 645 5 980
423 Operation avseende käkbensförankrande implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 4 995 9 640
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1 845 4 725
424-1 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik 1 845 6 250
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 6 910 14 465
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2 465 5 160
426-1 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik 2 465 7 515
427 Benaugmentation med autologt ben, i en kvadrant 4 350 6 870
427-1 Benaugmentation med autologt ben, i en kvadrant, materialkostnad över 2500kr 4 350 9 300
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant 5 250 8 580
428-1 Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant, vid materialkostnad över 2500kr 5 250 13 640
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 290 5 350
430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 655 2 340
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 760 7 045
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 055 6 335
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 135 1 750
436 Avlägsnade av ett implantat 800 1 160
44DG Digital planerad implantatbehandling, digital guideskena används 4 300
44X Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med icke-operativt tandextraktion, tilläggsåtgärd 2 150

Parodontalkirurgiska åtgärder

Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 975 Faktura
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1 335 Faktura
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 815 1 740
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 555 6 095
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 915 7 890
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 3 745 6 100
453-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 1500kr 3 745 8 835
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 915 7 890
454-1 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3, vid materialkostnad över 1500kr 4 915 10 560
480 Slutvårdskontroll för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 355 370

Rotbehandling

Rotbehandling
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 710 4 495
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 475 5 165
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 615 6 495
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 120 7 030
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 990 1 390
521 Akut trepanation och kavumextirpation 875 1 260
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 880 1 040
523 Stiftborttagning 1 280 1 470
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4 000 6 555
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, vid materialkostnad över 1000kr 4 000 8 775
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 125 2 095
542-1 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd, vid materialkostnad över 1000kr 1 125 4 990
50AS Explorativ behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts 2 450
50BS Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande 2 950
50CS Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inklusive material 3 500
50DS Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 2 100
50ES Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 3 200

Bettfysiologiska åtgärder

Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 825 4 385
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 825 4 385
603 Reponeringsskena, per skena 6 085 7 850
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 295 2 415
606 Motorisk aktivering 585 610
606-1 Motorisk aktivering med hjälp av digitalteknik 585 350
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 820 1 065
607-1 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 820 550
60BS Antisnarkskena, moms tillkommer (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) 8 380
60BSK Antisnarkskena, moms tillkommer, Tandteknisk fakturakostnad mer än 4000kr (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) 9 715
60BM Moms 25 % på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena Faktura Faktura

Reparativa åtgärder

Reparativa åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 665 865
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 050 1 305
703 Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand 1 290 1 685
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 850 1 080
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 245 1 515
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1 660 1 870
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 885 2 230
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alt 811 under samma dag) 600 795

Protetiska åtgärder/tandstödd protetik

Protetiska åtgärder/tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 255 7 835
800-1 Permanent tandstödd krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr 6 255 8 770
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 855 6 080
801-1 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led 4 855 6 960
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 430 3 620
802-1 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr 3 420 4 820
803 Klinik framställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) 1 645 1 715
804 Hängande broled vid tandstödd protetik, per led 2 375 2 750
804-1 Hängande broled, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr 2 375 3 385
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 035 2 300
805-1 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr 2 035 2 840
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 720 3 910
807 Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led (endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall) 2 660 3 970
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner 3 650 3 785
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 135 1 205
80D Färgtagning på labb Faktura Faktura

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 630 780
811-1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd med tandteknikerinsats 630 1 410
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats 1 610 1 695
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 895 5 135
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 450 9 395
815 Sadelkrona 5 640 5 855

Avtagbar protetik

Avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 970 4 275
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 590 6 030
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 845 13 480
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 400 14 315
826 Attachments, per styck, material 105 Faktura
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 065 10 880
827-1 Hel underkäksprotes, utförd enligt myodynamisk teknik, i förekommande fall inklusive protestyngder, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder 10 065 14 700
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10 065 10 880
829 Immediatprotes, inklusive tänder, innefattar inte justering 7 535 8 420

Reparation av avtagbar protetik

Reparation av avtagbar protetik
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
831 Justering av avtagbar protes 410 425
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 360 1 495
833 Rebasering av protes 2 775 2 880
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 115 2 840
835 Rebasering och lagning av protes 3 295 3 660
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs 4 120 4 440
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 120 7 460
839 Inmontering av förankringselement 3 240 3 365

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
845-1 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande 2 110 1 130
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 110 2 185
846 Skena, hel eller cementerade i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bettstabilisering 4 700 5 790
847 Klammerplåt 4 300 4 460
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 600 680

Implantatprotetiska åtgärder

Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
850 Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) 8 790 11 850
850-1 Implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858/859) 8 790 14 695
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 6 815 9 375
852-1 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) 6 815 12 500
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 375 2 845
853-1 Hängande led vid implantatförankrad bro, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led 2 375 3 085
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 325 2 410
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 580 Faktura
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 615 1 705
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per led 525 Faktura
858 Separat distans som skruvas fast inklusive distansskruv, per styck 1 365 Faktura
859 Integrerad distans/kopplingselement vid separat implantatstödd krona, per styck 1 165 Faktura
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 34 375 50 530
861-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 34 375 63 190
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 36 490 54 735
862-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 36 490 67 000
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 38 130 59 045
863-1 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 38 130 71 460
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 33 245 49 830
865-1 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) 33 245 62 305
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 18 820 27 525
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 21 210 36 120
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 23 965 40 470
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 745 5 500
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 590 7 675
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 445 10 400
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 600 18 055
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 305 Faktura

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats 1 210 1 305
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 3 250 5 345
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 7 960 9 850
884-1 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs, tandteknisk fakturakostnad mer än 8500kr 7 960 15 250
888 Fästskruv, per styck 190 Faktura
889 Distansskruv, per styck 400 Faktura
892 Läkdistans, per styck 355 Faktura
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 170 2 010
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 225 2 015
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 545 2 635
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 660 2 335
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2 570 4 300
88P Protetisk behandling där tandteknisk diagnostik uppvaxning samt skena utförs 6 330
88T Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar (debiteras utifrån tidsåtgång där 1 åtgärd motsvarar 15 min) 825

Tandreglering

Tandreglering
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
90B Enkel fastsättning av retainer 940
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura
90M Essixskena inklusive tandteknik 2 335

Utbytesåtgärder

Utbytesåtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 290 8 770
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 660 7 835
925 Utbytesåtgärd. Implantat behandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 4 855 10 565
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 7 230 11 850
926-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led 7 230 14 695
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår 2 375 10 565
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 4 855 11 850
929-1 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led 4 855 14 695
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro 12 085 31 600
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7 230 31 600

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder
Åtgärd Beskrivning Referenspris Vårt pris
Timtaxa Timtaxa 2 200
Delbet Delbetalning Faktura
MTRL Materialkostnad Faktura
BLKN Blekning, per käke. Moms ingår med 25 % 1 650
BLKN-1 Blekning, upprepad. Moms ingår med 25 % 700
MR Mikroabrasion/resininfiltration 2 500
MRU Mikroabrasion/resininfiltration, tillkommande tand, tilläggsåtgärd 990
SL3 Blekning, avital tand 2 200
SL3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 1 095
HF Högestetisk fasad, klinikframställd 2 500
TANDSKYDD Tandskydd, tandteknik ingår 2 500
INT Skriftligt intyg 620
Asyl Asylsökande 50
Papl Papperslösa 50
UB Uteblivande/sent återbud, vuxna 400
UB-1 Uteblivande/sent återbud, barn/ungdom 400

Högkostnadsskydd och referenspris

Högkostnadsskyddet i tandvården fungerar så att du betalar hela kostnaden för en tandvårdsbehandling upp till 3 000 kronor. För högre summor får du tandvårdsersättning från staten. Den dras av direkt när du betalar.

Tandvårdsersättningen beräknas utifrån det som kallas för ett referenspris, som är ett fast pris för varje åtgärd som bestäms av staten.

Garantier

  • Fast protetik 3 års garanti
  • Avtagbar protetik 1 års garanti
  • Fyllning 1 års garanti

Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som Folktandvården föreslår.

Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad men ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.