Senaste inom diabetesforskningen

Här kommer det att laddas upp populärvetenskapliga intervjuer och texter om nya rön inom diabetes- och metabolism relaterad forskning.

Peter Arner intervjuas om sina senaste forskningsrön inom fetma och diabetes