Vetenskapligt program - oktober

Preliminärt program - vänligen notera att tiderna kan komma att justeras.

Programpunkter torsdag
Tisdag 25 oktober - hela dagen i Aula Medica
09:00-10:00 REGISTRERING OCH KAFFE
10:00-10:10 Välkomstord - Ulf Hedin
10:10-12:00 Session 1: Att välja njurersättande behandling - Accessteamet. Moderatorer: Kristina Nilsson och John Softeland
10:10-10:25 SNR- årets rapport i sammandrag - Gunilla Welander
10:25-10:40 Avtagande njurfunktion, övergång RRT - Ulrika Hahn Lundström
10:40-11:10 KDOQI guidelines, life-PLAN - Monnie Wasse, USA
11:10-11:30 Konstgjorda biologiska kärl- tissue engineering - Joris Rothmans, Nederländerna
11:30-12:00 PRO/CON AVF - Mattias Tejde/con – Lázló Kosztyu/pro
12:00-13:00 LUNCH I UTSTÄLLNINGEN
13:00-14:30 Session 2: Peritonealdialys - Moderatorer: Ulrika Hahn Lundström och John Softeland
13:00-13:15 Självdialys & byte av behandlingsform - Ulrika Hahn Lundström
13:15-13:35 Fler väljer PD - erfarenheter från Oslo - Helga Gudmundsdottir, Norge
13:35-13:45 PD inför transplantation - John Softeland
13:45-14:10 PRO/CON PD går alltid!? John Softeland/ pro– Ursa Bonnevier/ con
14:10-14:30 Kärlaccessen efter transplantation - Joris Rothmans, Nederländerna
14:30-15:15 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN
15:15-17:00 Session 3: Framtidens Access - Moderatorer: Håkan Pärsson och Ulf Hedin
15:15-15:25 Vad måste vi lösa, vad är problemet? - Ulf Hedin och Håkan Pärsson
15:25-15:55 Endovaskulära AV fistlar & VasQ - Robert Shahverdyan, Tyskland
15:55-16:10 Punktion av endovaskulär dialysaccess - Kathleen Rickert, Tyskland
16:10-16:20 Surfacer - Torbjörn Fransson
16:20-16:40 RADAR – new technique for an old problem - Nirvana Sadaghianloo, Frankrike
16:40-16:55 Punktion med ultraljud, implementering - Kathleen Rickert
19:00 KONFERENSMIDDAG, HAGA BOTTEGA, ELITE CAROLINA TOWER (föranmälan krävs)
Programpunkter fredag
Onsdag 26 oktober
08:30-10:00 Session 4: Workshops
WS A1 är uppdelad i grupp A och grupp B. WS A2 är uppdelad i grupp C och grupp D. Grupp A och grupp C kommer att vara i hörsal Petrén (Berzelius-laboratoriet (BZ-huset), Nobels väg 12) Grupp B och grupp D kommer att vara i Inghesalen (Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18)
WS A1 - Dialysaccess i praktiken, hur gör vi? Ansvariga: Håkan Pärsson, Kristina Nilsson och Mattias Tejde. Medverkande: Karin Staaf. Workshop tar upp: anläggning, komplikationer och CDK-skötsel. Plats: Grupp A - Petrén, grupp B - Inghesalen
WS B1 - PD för alla- PD or not PD. Ansvariga: John Softeland och Ulrika Hahn Lundström. Medverkande: Helga Gudmundsdottir. Workshop tar upp: accessfrågor, myter, curlade/tungsten katetrar, laparoskopi mm. Plats: Peter Reichard
WS C1 - Knepiga fall. Föreläsning ”Current clinical practice of the use of stent grafts for revision” med föreläsare Robert Shahverdyan sponsras av Gore. Ansvariga: Lázló Kosztyu, Per Carlson och Ulf Hedin. Medverkande: Monnie Wasse, Robert Shahyverdyan och Torbjörn Fransson. Workshop och diskussion om knepiga accessfall. Plats: Ragnar Granit
WS D1 - Accessteamet. Ansvariga: Gunilla Welander och Ann-Sofie Tillman. Medverkande: Joris Rothmans och Marie Baad. Workshop tar upp: teamarbetet kring dialysaccessplaneringen och uppföljning. Plats: Eva & Georg Kleinsalen
WS E1 - SNR vår guldgruva - ett hjälpmedel i vardagen. Medverkande: Anna-Lena Blom och Frida Fondelius. Workshop tar upp: tips och frågor vid registrering och uttag av data. Plats: Mary
WS F1 - Ultraljudshantering i vardagen. Workshop ger deltagarna möjlighet att stickträna med ultraljud i en fantommodell och få tips och trix för att bli tryggare i hanteringen av ultraljud. Ansvariga: BD/BARD (kl. 08:30-09:15, 45 min. Max. 12 delt). WS F1 och G1 är identiska. Plats: Parker
WS G1 - Ultraljudshantering i vardagen. Workshop ger deltagarna möjlighet att stickträna med ultraljud i en fantommodell och få tips och trix för att bli tryggare i hanteringen av ultraljud. Ansvariga: BD/BARD (kl. 09:15-10:00, 45 min. Max. 12 delt). WS F1 och G1 är identiska. Plats: Parker
10:00-11:00 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN
11:00-12:30 Session 5: Workshops repetition av morgonens workshops
WS A2 -Dialysaccess i praktiken, hur gör vi? Plats: Grupp C - Petrén, grupp D - Inghesalen
WS B2 - PD för alla- PD or not PD. Plats: Peter Reichard
WS C2 - Knepiga fall. Föreläsning ”Current clinical practice of the use of stent grafts for revision” med föreläsare Robert Shahverdyan sponsras av Gore. Plats: Ragnar Granit
WS D2 - Accessteamet. Plats: Eva & Georg Kleinsalen
WS E2 - SNR vår guldgruva, ett hjälpmedel i vardagen. Plats: Mary
WS F2 - Ultraljudshantering i vardagen. Ansvariga: BD/BARD (kl. 11:00-11:45, 45 min. Max. 12 delt). WS F2 och G2 är identiska. Plats: Parker
WS G2 - Ultraljudshantering i vardagen. Ansvariga: BD/BARD (kl. 11:45-12:30, 45 min. Max. 12 delt). WS F2 och G2 är identiska. Plats: Parker
12:30-13:30 LUNCH I UTSTÄLLNINGEN
13.30-15:15 Session 6: Surveillance- Underhåll & Service - Moderatorer: Frida Fondelius och Per Carlson Plats: Erling Perssonsalen
13:30-13:45 Midline, Piccline, Pacemaker- framtida problem? - Mattias Tejde
13:45-14:05 Punktionsteknik - Karin Staaf
14:05-14:15 Klinisk uppföljning AV-fistel - Marie Baad
14:15-14:30 Ultraljud på AV fistel - Ann-Sofie Tillman
14:30-14:45 Endovaskulära interventioner - Per Carlson
14:45-15:20 När ska vi intervenera? – patientfall - Gunilla Welander
15:20-15:30 Avslutning - programkommittén