Vetenskapligt program

Vetenskaplig program för Svenska Accessmötet 2021. Vänligen notera att programmet och tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

Torsdag 21-03-18

Preliminärt program torsdag
09.00-10.00 Registrering och kaffe
Välkomsttal Ulf Hedin
10.10–12.00 Session 1: Accessval & Life-PLAN
Moderator: Ulrika Hahn Lundström och John Softeland
Inledning
Dialyser och accesser vid Covid Joris Rothmans
Njurfunktion i utförsbacke, prediktionsmodell, Right access for the right patient Ulrika Hahn Lundström
K-DOQQI guidelines, Life-PLAN Monnie Wasse
Prediktorer för trassel Midline, Piccline, Pacemaker Mattias Tejde
PRO/CON CDK or not CDK? Mattias Tejde/ pro - Johan Good/ con
12.00-13.00 LUNCH I UTSTÄLLNINGEN
13.15–14.30 Session 2: PD first
Moderator: Ulrika Hahn Lundström och John Softeland
PD och självdialys som förstahandsval, övergång, SNR Helena Rydell
Life-PLAN: Optimera & Förhindra övergång;
1. PD till HD Surveillance, reträning, accessplan Helga Gudmundsdottir
2. PD till TX och finns det ens kontraindikationer för PD John Softeland
PRO/CON PD går alltid!? John Softeland/ pro - Ursa Bonnevie/ con
14.30-15.15 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN
15.15-17.00 Session 3: Framtidens access
Moderator: Håkan Pärsson och Ulf Hedin
Vad måste vi lösa, vad är problemet? Ulf Hedin/ Håkan Pärsson
Endovaskulära AV fistlar, VasQ Robert Shahverdyan
Punktera endovaskulär dialys-access Kathleen Rickert
Surfacer Torbjörn Fransson
TEG Joris Rothman
RADAR – new technique for an old problem Nirvana Sadaghianloo
PRO/CON Old or New School Håkan Pärsson/old - Ulf Hedin/new
KONFERENSMIDDAG PÅ HAGA BOTTEGA, ELITE HOTEL CAROLINA TOWER KL. 19.00

Fredag 21-03-19

Preliminärt program fredag
8.30–10.00 Session 4: Workshops
WORKSHOP A1: HD access i praktiken, hur gör vi?
WORKSHOP B1: Poliklinisk accessverksamhet, hur arbetar vi?
WORKSHOP C1: PD för alla- PD or not PD
WORKSHOP D1: Knepiga fall accesskirurgi/ endovaskulär intervention
WORKSHOP E1: AV-fistel- Basics; Anläggning, underhåll och komplikationer.
WORKSHOP F1: Accessorganisation-teamsamverkan
WORKSHOP G1: SNR – Registrera rätt!
10.00-11.00 KAFFE I UTSTÄLLNINGEN
11.00–12.00 Session 5: Workshops
Samma workshops som ovan.
12.30–13.30 LUNCH I UTSTÄLLNINGEN
13.30-15.00 Session 6: Surveillance- Underhåll och service
Moderator: Frida Fondelius, Ann-Sofie Tillman och Per Carlson
Inledning - Patientfall med olika flödesmätningar Frida Fondelius
Klinisk bedömning av AV-fistel Monika Dubeck
Punktionsteknik Karin Staaf
Ultraljud på AV fistel Ann-Sofie Tillman
Vilka interventionsalternativ finns? Per Carlson
Ska vi intervenera? - patientfall Gunilla Welander
15.00-ca 15.30 Avslutning
Senast uppdaterat 20200623.