Välkommen!

Vår entusiastiska programkommitté har åter glädjen att få hälsa er alla hjärtligt välkomna till det Svenska Accessmötet. Det är nu den sjunde gången vi arrangerar detta ledande multidisciplinära forum för svensk, och i viss mån nordisk, dialysvård. Vi bibehåller, med andra ord, vår vision om att detta möte skall skapa förutsättningar för den allra bästa dialysvården: med rätt access; till rätt patient; av rätt skäl; i rätt tid; på rätt sätt; med rätt funktion; och med rätt kompetens.

Svenska Accessmötet 2021 hålls, liksom de senaste gångerna, i Aula Medica, Karolinska Institutet, som denna gång har temat: Dispyter inom Dialysaccess. Vi tar upp dagliga kontroverser och dispyter om vad som är rätt att göra för våra patienter där vi belyser frågor som:  Vilken access eller dialysform är lämplig? Om det alltid är möjligt att anlägga en PD-kateter? Om nya tekniska lösningar, med endofistlar och avancerade endovaskulära metoder som hela tiden dyker upp, verkligen är framtiden för våra patienter? Och är någon mening med accessmonitorering?

Vi bjuder på föredrag från inbjudna internationella storheter och liksom förra gången, work-shops med praktiskt innehåll för såväl nefrologer som dialyssjuksköterskor, interventionella radiologer, kliniska fysiologer och accesskirurger.  Som tidigare blir det naturligtvis även livaktiga diskussioner, denna gång med mer utrymme för frågestunder, mentometerövningar och interaktion mellan publik och föreläsare.

Missa inte chansen att vara med och bidra till ännu ett lyckat möte, ta del av värdefull kunskap och skapa samsyn för en fortsatt utveckling av svensk och nordisk dialysvård.

Varm välkommen till det 7:e Svenska Accessmötet.

För programkommittén

Ulf Hedin