Testamentera till KI

Går du i tankar att skriva in Karolinska Institutet i ditt testamente? Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på och vem du kan kontakta om du har frågor.

Om du vill främja medicinsk forskning och utbildning kan du ange Karolinska Institutet som testamentstagare i ditt testamente. Det är då viktigt att du skriver ut hela namnet, Karolinska Institutet. För att din testamentesgåva ska komma till bästa användning i framtiden rekommenderar vi att du överlåter åt Karolinska Institutet att använda pengarna till det forskningsområde som är mest angeläget. Det är nämligen svårt att redan idag avgöra vad som kommer att vara prioriterade forskningsområden i framtiden. Vill du ändå gärna specificera ett ändamål för din gåva, finns vi på Development Office tillgängliga och kan guida dig inom de medicinska områden du är intresserad av.

Du kan också välja att styra din testamentesgåva till exempelvis Karolinska Institutets utbildningsverksamhet.

Tove Älvemark Asp på Karolinska Institutets Stiftelseförvaltning kan berätta mer om hur du går till väga.

 

Stiftelseansvarig

Tove Älvemark Asp

Telefon:08-524 867 07

Enhet:Grants Office

E-post:Tove.Alvemark@ki.se