Svenska Accessmötet 2022 - utställarinbjudan

Välkommen att medverka som utställare under Svenska Accessmötet.

Vi planerar att genomföra mötet som en fysisk konferens. Mötet kommer att som sedvanligt att äga rum i Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.
Utställningslokalen ligger i direkt anslutning till Erling Perssonsalen som används för mötes alla plenarföreläsningar. I utställningen kommer luncherna och kaffepauserna serveras i mingelform.

Anmälan av utställningsyta sker här 

Vid frågor, vänligen kontakta access2022@akademikonferens.se

Utställaryta
Utställaryta 26 000 kr. Följande ingår:
Utställaryta 6 kvm (2*3 m)
Ett bord (ca 80*120 cm), en stol, el och wifi
Exponering som utställare med namn listat på konferensens hemsida
Exponering som utställare med namn listat i det tryckta programmet
2 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej middag)
Exkl. moms.
Övriga sponsorerbjudanden
Annons i konferensprogrammet
Helsida: 12 000 kr. Halvsida 8 000 kr. (exkl. moms)

Avbokningsvillkor: Avbokning måste ske skriftligen till access2022@akademikonferens.se. Vid avbokning fram till 12/7-2022 debiteras en avbokningsavgift om 10% av bokningsvärdet. Avbokning senast 12/8-2021 – en avbokningsavgift om 50% av bokningsvärdet utgår. Avbokning från 13/8-2022 – ingen återbetalning utgår.

MG
Innehållsgranskare:
Monica Gunnarson
2022-01-17