Svenska Accessmötet 2022

NYTT! MÖTET ÄR FLYTTAT TILL FRÅN FEBRUARI TILL OKTOBER 2022. NYA MÖTESDATUM ÄR 25-26 OKTOBER, 2022

7:e Svenska Accessmötet byter mötesdatum!

Även om både vi i programkommittén liksom många i accessvården var glada över att äntligen träffas på plats i ett fysiskt möte, tvingar den nuvarande utvecklingen av pandemin oss att återigen vidta oönskade åtgärder.

Vi har därför valt att senarelägga mötet till den 25-26 oktober 2022 när lokalen är tillgänglig igen och, att döma av pandemins beteende under de senaste åren, när vi har en större chans att ha en situation som är mindre allvarlig än den nuvarande. Vi hoppas att alla har möjlighet att delta i oktober!

På uppdrag av 7:e Svenska Accessmötet, Ulf Hedin, Ordförande programkommittén