Vad är HOPE?

I april 2016 invigdes enheten HOPE (Hematologisk Onkologisk PrövningsEnhet) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den är ett resultat av samarbete mellan stiftelsen HOPE by Nelson, läkare och professorer vid Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet med stöd från bland annat Barncancerfonden.

Vad är HOPE?


HOPE är en enhet på Karolinska Sjukhuset som i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet möjliggör genomförande av kliniska studier i tidig fas, av läkemedel mot barncancer. För barn med svårbotad cancer räcker inte dagens behandlingar. Vissa cancertyper kan vara så ovanliga att en barnonkolog bara träffar på ett fall i hela sitt yrkesliv och för dessa barn behövs skräddarsydda behandlingar. Nya målsökande cancerbehandlingar är under utveckling, men det krävs stora resurser och en välfungerande infrastruktur för att kunna söka rätt på studier och matcha rätt medicin med barnets specifika cancertyp. Idag arbetar två läkare på halvtid, en forskningssjuksköterska och två sjuksköterskor på heltid på HOPE.

Tack vare HOPE är Karolinska Sjukhuset medlem i den europeiska organisationen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) som är ledande i Europa för barncancerbehandling. HOPE:s medlemskap i ITCC ger alla cancerdrabbade barn i Sverige möjlighet att prova innovativ behandling.


Varför behövs HOPE?


Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. Idag dör 20% av alla insjuknade barn av sin cancer. Dessutom lider många av de barn som överlever sin cancer av svåra biverkningar från dagen behandlingsmetoder. Trots intensiv forskning har andelen överlevande legat på samma nivå de senaste 15 åren. Men tack vare HOPE har fler barn kunnat få ett bättre liv. Nya behandlingsmetoder krävs för att bota fler barn och mildra biverkningar för de barn som överlever. HOPEs vision är att alla barn ska överleva sin cancer och leva ett långt liv utan biverkningar.

 

Vem är huvudman för HOPE?


HOPE är ett lyckat exempel på hur forskning och sjukvård kan integreras för att komma patienterna till nytta och drivs gemensamt av KI och Karolinska Universitetssjukhuset. HOPE är placerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där såväl patienterna som den kliniska kompetensen finns. KI:s forskare bistår med vetenskaplig expertis.
Verksamhetschef: Nina Perrin
Enhetschef: Helena Aaroe
Medicinskt ansvarig: Anna Nilsson


Hur finansieras HOPE?


Idag finansieras HOPE med insamlade medel från insamlingsstiftelsen HOPE by Nelson, Entrepreneurs for Good, privata donationer via Karolinska Institutets Development Office, Barncancerfonden samt ARMEC Lindebergs stiftelse. Målet är att HOPE ska införlivas i landstingets regi, men fram tills dess är enheten och forskningen helt beroende av externa medel för att fortsätta bedriva sin verksamhet och rädda fler barn.

 

Vill du veta mer? Kontakta Development Office på Karolinska Institutet.

Liv Sadeqi
2024-07-05