Programkommittén och föreläsare

Programkommittén

Ulf Hedin Ordförande

Professor i kärlkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Ulf har i många år haft dialysaccess problematik som ett av sina kliniska huvudintressen och är tillsammans med merparten av den nuvarande programkommittén en av initiativtagarna till det Svenska Accessmötet. Medverkade tillsammans med Joy Roy som svenska representanter i utformningen av de nya riktlinjerna för dialysaccess för den europeiska kärlkirurgföreningen (ESVS).

Per Carlson

Överläkare och interventionell radiolog sedan drygt 10 år. Per är VÖL och ansvarig för Buk- och Kärlradiologi på Hybrid- och Interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Frida Fondelius

Patientsäkerhetsutvecklare vid enhet patientsäkerhet och dialyssjuksköterska vid dialysenheten Skånes Universitetssjukhus. Frida har många års erfarenhet som accesskoordinator och ingår i SNSF accessgrupp. Är med i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan starten.

Ulrika Hahn Lundström

Specialist i Njur- och Internmedicin, bitr. överläkare och medicinskt ansvarig för PD på Karolinska. Ulrika forskar inom avtagande njurfunktion, accesser och optimerad övergång i njurersättande behandling. Hon ingår i Euro PD:s ledarskapsprogram samt flera internationella initiativ för ökad kunskap om självdialys och predialysvård. Ingår i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan 2013.

László Kosztyu

Accessansvarig kärlkirurg i region Gävleborg. Lázsló är ansvarig för kärlkirurgin på dialysavdelningarna i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Kristina Nilsson

Specialistsjuksköterska i njurmedicinsk och medicinsk vård med många års erfarenhet som accessansvarig. Arbetar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och utgör tillsammans med Frida Fondelius SNSF’s arbetsgrupp för access.

Håkan Pärsson

Professor och överläkare i kärlkirurg vid Linköpings Universitet och Kalmar länssjukhus. Håkan arbetar med såväl öppen som endovaskulär teknik.

John Softeland

Transplantationskirurg som jobbar på Sahlgrenska sjukhuset. Ansvarig för access kirurgi i Göteborg.

Mattias Tejde

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Specialitetsansvarig överläkare Njursektionen, Medicinkliniken i Falun. Mångårigt verksam som operatör av PD-katetrar. Är med för första gången i programkommittén för Svenska Accessmötet.

Ann-Sofie Tillman

Biomedicinsk analytiker på fysiologiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping med lång erfarenhet av att utföra ultraljud på dialyspatienternas kärlaccesser.

Gunilla Welander

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Överläkare Njurmedicinkliniken i Karlstad. Gunilla har varit initiativtagare till dialysaccessregistret DiAD som numer är del av Svenskt Njurregister (SNR). En viktig fråga för henne är utveckling av multiprofessionella team i arbetet kring dialysaccesser. Styrelseledamot i SNR. Medlem i Vascular Access Society (VAS) council.

 

Föreläsare

Marie Baad

Sjuksköterska med mångårig erfarenhet som accesskoordinator. Arbetar på dialysavdelningen, njurmedicinska kliniken Danderyds Sjukhus. Varit med från början i arbetet med ett nationellt accessregister

Anna-Lena Blom

Administrativ samordnare Svenska Njurregistret SNR.

Ursa Bonnevier

Specialist Internmedicin och Njurmedicin, överläkare och sektionsledare för njurkliniken Gävle sjukhus. Medicinskt ansvarig för PD verksamheten på Gävle sjukhus.

Torbjörn Fransson

Överläkare kärlkirurgi, SUS, Malmö. Arbetar med både öppen och endovaskulär teknik. Ansvarig för accesskirurgi SUS och Trelleborg sedan 2018.

Helga Gudmundsdottir

Specialist i Njur och Internmedicin, överläkare och medicinskt ansvarig för PD vid Njurmedicinkliniken, Oslo Universitets­sjukhus/Ullevål. Helgas avhandling handlade om organskador vid hypertoni. Hon ingår i Euro PD:s ledarskapsprogram samt flera internationella initiativ för ökad kunskap om självdialys och predialysvård. Nu hösten 2021 har hon varit utlånad till sitt hemland Island för att arbeta med PD. 

Malin Isaksson

Sektionsansvarig överläkare, Njurmedicin, Sunderby sjukhus.

Kathleen Rickert

Erfaren dialyssjukssköterska i Hamburg med nära samarbete med Robert Shaverdyan. Hon har i synnerhet stor erfarenhet av att hantera dialys hos patienter med endovaskulära fistlar och kommer att dela med sig av praktiska aspekter på hantering av dessa accesser i dialyssjukvård.

Joris Rothmans

Professor, kombinerar kliniskt arbete som Nefrolog på Leiden University Clinical Medical Center med forskning. Hans forskningsområde är AV-fistelns patofysiologi och en ny metod att utveckla blodkärl in vivo - Vascular Tissue Engineering. President -elect i VAS.

Nirvana Sadaghianloo

Accesskirurg och accessforskare i Nice som under sitt avhandlingsarbete studerade nya kirurgiska metoder för anläggning av radio-cephal fistel i syfte att motverka utveckling av post-anastomos stenos  (sk. RADAR teknik). Hon driver för närvarande stora kliniska studier för att validera denna teknik.

Robert Shahverdyan 

Kärlkirurg utbildad i Köln som numera driver en framgångsrik enhet för accesskirugi i Hamburg. Han har på senare år applicerat ny teknologi både i anläggande och underhåll av accesser och besitter förmodligen en av Europas bredaste erfarenhet av endovaskulära fistlar, vasQ device och rekanalisering av centrala venösa ocklusioner.

Karin Staaf

Specialistsjuksköterska i medicinsk vård, dialysmottagningen Motala, Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping. Doktorand med forskningsområde AV-fistlar, stickteknik och kanyleringens påverkan på accessen samt möjligheten att förebygga stickrelaterade komplikationer.

Monnie Wasse

Professor vid Rush University, Chicago USA och interventional nephrology med lång erfarenhet av accessvård och ett specialintresse för att utveckla patient-centrerade algoritmer med forskning inom riskfaktorer för accessproblem. Hon har nyligen medverkat i att ta fram de senaste KDOQI riktlinjerna i synnerhet de delar som berör patientcentrerad accessvård.