Programkommitté

Ulf Hedin Ordförande

Professor i kärlkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Ulf har i många år haft dialysaccess problematik som ett av sina kliniska huvudintressen och är tillsammans med merparten av den nuvarande programkommittén en av initiativtagarna till det Svenska Accessmötet. Medverkade tillsammans med Joy Roy som svenska representanter i utformningen av de nya riktlinjerna för dialysaccess för den europeiska kärlkirurgföreningen (ESVS).

Per Carlson

Överläkare och interventionell radiolog sedan drygt 10 år. Per är VÖL och ansvarig för Buk- och Kärlradiologi på Hybrid- och Interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Monika Dubeck

Sjuksköterska och regionsövergripande dialys-accesskordinator i Region Gävleborg på Dialysmottagningarna i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle. Monika ingår i SNSF accessgrupp och medverkar för andra gången i organisationskommittén för Svenska Accessmötet.

Frida Fondelius

Sjuksköterska vid Enheten för patientsäkerhet Skånes Universitetssjukhus. Frida ingår i SNSF accessgrupp och med i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan starten.

Ulrika Hahn Lundström

Specialist i Njur- och Internmedicin, bitr överläkare tidigare medicinskt ansvar för PD-mottagningen på Karolinska Solna, numera Njurmottagning Karolinska Rosenlund. Ulrika är doktorand vid CLINTEC, Karolinska Institutet och forskar med inriktning på avtagande njurfunktion, accesser och optimerad planering inför aktiv uremivård. Med i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan 2013.

László Kosztyu

Accessansvarig kärlkirurg i region Gävleborg. Lázsló är ansvarig för kärlkirurgin på dialysavdelningarna i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Kristina Nilsson

Specialistsjuksköterska i njurmedicinsk och medicinsk vård med många års erfarenhet som accessansvarig. Arbetar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och utgör tillsammans med Frida Fondelius och Monica Dubeck SNSF’s arbetsgrupp för access.

Håkan Pärsson

Professor och överläkare i kärlkirurg vid Linköpings Universitet och Kalmar länssjukhus. Håkan arbetar med såväl öppen som endovaskulär teknik.

John Softeland

Transplantationskirurg som jobbar på Sahlgrenska sjukhuset. Ansvarig för access kirurgi i Göteborg.

Mattias Tejde

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Specialitetsansvarig överläkare Njursektionen, Medicinkliniken i Falun. Mångårigt verksam som operatör av PD-katetrar. Är med för första gången i programkommittén för Svenska Accessmötet.

Ann-Sofie Tillman

Biomedicinsk analytiker på fysiologiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping med lång erfarenhet av att utföra ultraljud på dialyspatienternas kärlaccesser.

Gunilla Welander

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Överläkare Njurmedicinkliniken i Karlstad. Gunilla har varit initiativtagare till dialysaccessregistret DiAD som numer är del av Svenskt Njurregister (SNR). En viktig fråga för henne är utveckling av multiprofessionella team i arbetet kring dialysaccesser. Styrelseledamot i SNR. Medlem i Vascular Access Society (VAS) council.