Svenska Accessmötet - utställarinbjudan

Inbjudan till utställningen kommer att vara tillgänglig under våren 2024.

Om du önskar få utställarinbjudan via epost, vänligen kontakta vårt konferenssekretariat: 
access2024@akademikonferens.se 

MG
Innehållsgranskare:
Monica Gunnarson
2024-01-29