Programkommittén och föreläsare

Programkommittén

Ulf Hedin - ordförande

Professor i kärlkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Ulf har i många år haft dialysaccess problematik som ett av sina kliniska huvudintressen och är tillsammans med merparten av den nuvarande programkommittén en av initiativtagarna till det Svenska Accessmötet. Medverkade tillsammans med Joy Roy som svenska representanter i utformningen av de nya riktlinjerna för dialysaccess för den europeiska kärlkirurgföreningen (ESVS).

Per Carlson

Överläkare och interventionell radiolog sedan drygt 10 år. Per är VÖL och ansvarig för Buk- och Kärlradiologi på Hybrid- och Interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Frida Fondelius

Övergripande accesskoordinator vid område Njurmedicin Skånes universitetssjukhus. Frida har många års erfarenhet som accesskoordinator och ingår i SNSF accessgrupp. Är med i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan starten.

Ulrika Hahn Lundström

Specialist i Njur- och Internmedicin, medicine dr och medicinskt ansvarig överläkare för PD på Karolinska. Ulrika forskar inom avtagande njurfunktion, accesser och optimerad övergång i njurersättande behandling. Hon ingår i Euro PD:s ledarskapsprogram samt flera internationella samarbeten inom predialysvård och självdialys. Ingår i programkommittén för Svenska Accessmötet sedan 2013.

László Kosztyu

Accessansvarig kärlkirurg i region Gävleborg. Lázsló är ansvarig för kärlkirurgin på dialysavdelningarna i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

John Softeland

Transplantationskirurg som jobbar på Sahlgrenska sjukhuset. Ansvarig för access kirurgi i Göteborg.

Mattias Tejde

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Specialitetsansvarig överläkare Njursektionen, Medicinkliniken i Falun. Mångårigt verksam som operatör av PD-katetrar. Är med för första gången i programkommittén för Svenska Accessmötet. 

Gunilla Welander

Specialist Internmedicin och Njurmedicin. Överläkare Njurmedicinkliniken i Karlstad. Gunilla har varit initiativtagare till dialysaccessregistret DiAD som numer är del av Svenskt Njurregister (SNR). En viktig fråga för henne är utveckling av multiprofessionella team i arbetet kring dialysaccesser. Styrelseledamot i SNR. Medlem i Vascular Access Society (VAS) council.

 

Föreläsare - TBA

MG
Innehållsgranskare:
Monica Gunnarson
2024-07-04