KONTAKTA KONFERENSSEKRETARIATET

Frågor kring mötet? Vänligen kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Akademikonferens

access2024@akademikonferens.se

Tel. 018- 67 10 03

Box 7059

750 07 Uppsala

MG
Innehållsgranskare:
Monica Gunnarson
2023-11-27